Program podrške marginaliziranim grupama

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici. Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021. Izazov 2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu...

Projekat Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Početkom juna 2016. godine Savez Sumero je počeo sa realizacijom novog projekta pod nazivom “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“,...

Volimo domaće proizvode, volimo Bosnu i Hercegovinu – implementiran mini projekat 387

U toku mjeseca jula implementirali smo aktivnost ”387”. Prvi korak bila je edukacija o domaćim proizvodima, kako ih prepoznati u trgovini i koji je...

Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

SUMERO je lider u oblasti deinstitucionalizacije (DI) u BiH. Svojim znanjem, metodama procjene i rada i drugim resursima možemo napraviti promjene u svim procesima...

Radionica o invaliditetu

Nekoliko stotina učenika Treće Gimnazije i Katoličkog školskog centra iz Sarajeva učestvovali su na radionicama o invaliditetu koje je Savez Sumero organizovao u sklopu...

Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH

SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM SE MORA MODERNIZIRATI I HUMANIZIRATI Okrugli stol – Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH Sinergija zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog...

Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama

U okviru projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH”, koji finansira USAID, u Sarajevu je organiziran trening na temu ”Procjena potreba osoba...

Tamo gdje se osjećam sigurnim – Ovo sam ja

Organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO, u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Altteatar i uz finansijsku podršku USAID misije u Bosni...

Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH

U okviru projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID Misija u BiH, uz pomoć Američkog naroda, u hotelu Hollywood...

Rehabilitacija u zajednici

U protekloj sedmici, u okviru USAID projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, Savez Sumero organizovao je trening na temu ‘’Rehabilitacija u...
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI