Naslovnica STRATEŠKI PROGRAMI

STRATEŠKI PROGRAMI

RADIMO NA integraciji osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu i razvijamo njihovu samostalnost i participaciju u društvenoj zajednici.

ŽELIMO POSTIĆI samoodrživost OSI, te radimo na jačanju njihovih kapaciteta.

PROVODIMO AKTIVNOSTI u sferi zastupanja i samozastupanja osoba s intelektualnim teškoćama.

AFIRMIRAMO volonterizam i saradnju među nevladinim i vladinim sektorom, poseban fokus nam je na implementaciji
volonterskih projekata koje su od važnosti za osobe s invaliditetom.

Život u lokalnoj zajednici i usluge stanovanja uz podršku, kao i niz aktvnosti koje provodi Sumero su usklađeni sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, sa posebnim naglaskom na prava iz Člana 19 – Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu. Pokrenute su stambene zajednice u: Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom kantonu, Srednjebosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu.

Na ovaj način je pokrenut proces deinstucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama iz zavoda i domova širom Bosne i Hercegovine. Osobe obuhvaćene ovom uslugom imaju mogućnost potpune uključenosti u zajednicu i individualan pristup kroz primjenu najboljih modela podrške kao što je „Planiranje usmjereno na osobu“.