Naslovnica DOSTIGNUĆA

DOSTIGNUĆA

 1. Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije za 140 osoba.
 2. Uspostavljeni servisi podrške u 4 kantona i 10 lokalnih zajednica.
 3. Partnerstvo i projekti sa najvećim međunarodnim organizacijama u BiH.
 4. Članstvo u krovnim evropskim organizacijama za osobe s intelektualnim teškoćama.
 5. Učešće u radu krovnih tijela za osobe s invaliditetom na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.
 6. Multifunkcionalni Sumero centar za edukaciju i osnaživanje.
 7. Održivost, resursi i ljudski potencijali.  
 8. Prilagoda, stabilnost i nastavak funkcionisanja u Covid 19 uslovima.
 9. Inovativne i replikativne prakse za unapređenje kvalitete života.
 10. Kampanje za podizanje svijesti javnosti, jačanje društvene odgovornosti i eliminacije predrasuda.
 11. Akademska zajednica i zajednički rad na razvoju novih modela u BiH