Home LIČNA KARTA

LIČNA KARTA

Sumero je trenutno najveca organizacija koja se bavi pravima osoba s intelektualnim teskoćama u BiH.

Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku

Aktivnosti i rad na procesu deinstitucionalizacije i mogućnostima za samostalan život u zajednici.

Osnaživanje osoba sa intelektualnim poteškoćama

Edukacija, razni vidovi podrške kroz Sumero centre, podizanje svijesti i razvoj mreže samozastupnika.

Promocija i rad na ostvarivanju prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

mapa lokacija sumero

Sumero okuplja i usko sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama koje zastupaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske što nam daje mogućnost da za ovu populaciju utičemo na donošenje pozitivnih promjena na području cijele Bosne i Hercegovine.


Osnovan je 1968 godine. U periodu 1992 – 1995 godine prestaje s radom i sva arhiva, oprema i resursi su uništeni usljed rata. Godine 2000 Sumero se ponovo registrira i nastavlja rad u novim okolnostima. U godinama nakon reosnivanja uslijedilo je građenje organizacije u smislu resursa, znanja i ljudstva.

Naša misija je promocija ljudskih prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

Naša vizija je društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.

Sumero okuplja i usko sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama koje zastupaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta što nam daje mogućnost da za ovu populaciju utičemo na donošenje pozitivnih promjena na području cijele Bosne i Hercegovine, uvažavajući njeno ustavno i administrativno uređenje.

Formalnu mrežu Sumero čini 19 nevladinih organizacija i javnih ustanova za osobe s invaliditetom, iz 11 gradova sa područja cijele FBiH.

Ciljevi i djelokrug rada Sumera su između ostalog usmjereni na podizanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, na promociju i rad na ostvarivanju prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, povećanje svijesti za ukidanjem svih oblika diskriminacije prema osobama s invaliditetom i podsticanje donošenja antidiskriminacionih mjera i akcija u lokalnim zajednicama, podizanje svijesti društva o osobama s intelektualnim teškoćama, unapređivanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, borba protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka.