SUMERO AKTIVNOSTI

PROJEKTI I PROGRAMI

Završna konferencija projekata EMPOWER i SOCIETIES 2: Sumero podržao nastavak aktivnosti

Caritas Bosne i Hercegovine je u Sarajevu s partnerima organizirao završnu konferenciju projekata EMPOWER i SOCIETIES 2 na kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza Sumero.

Sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj

U okviru programa Život u lokalnoj zajednici nastojimo predstaviti model u što više lokalnih zajednica. Tim povodom smo održali sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj.

U saradnji sa JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK...

Roditelje djece s invaliditetom smo upoznali sa mogućnostima uključenja u program kao i ostalim vidovima podrške koje Sumero razvija i uspostavlja u saradnji sa lokalnim partnerima.

Sastanak u Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Zeničko-dobojskog kantona

Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji, te održavanje info sesija o programu Stanovanje u zajednici uz podršku za roditelje i djecu odnosno korisnicima ovog centra.

Mi gradimo društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, podršku mogućnosti i poštovanje.

Naš moto je Pozitivno o intelektualnim teškoćama!

Savez Sumero je dobitnik svjetskog Zero Project priznanja za inovativnu praksu u oblasti razvoja socijalnih usluga u zajednici i članica smo europske organizacije INCLUSION EUROPE.

Program ”Život u lokalnoj zajednici” je uveden 10 lokalnih zajednica u 4 kantona u Federaciji BiH unutar kojih su razvijeni servisi podrške za 140 osoba s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta. Imamo 40 stambenih jedinica u 10 gradova.

 

PUBLIKACIJE

ŽIVOTNE PRIČE I ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Emina Bahić: Dobila sam šansu da živim samostalno i pomažem drugima

Savez Sumero pruža mogućnost za samostalan život za preko 150 osoba koje pored osiguranog smještaja učestvuju u brojnim aktivnostima lokalnih zajednica.

Radionica plesa u Sumeru: Zabavna i korisna fizička aktivnost za bolju koordinaciju pokreta

Na radionici plesa koju je vodio plesni koreograf, instruktor plesa i državni prvak u salsi, Josip Milanović naučili smo osnovne salsa korake, kako pratiti ritam, te smo veoma motivirani uključiti ples kao korisnu i zabavnu fizičku aktivnost.

Usvajamo nova IT znanja u saradnji sa KEIKO learning center

U saradnji sa KEIKO learning center usvajamo nova IT znanja o načinima kako koristiti umjetnu inteligenciju (UI) kao vid podrške osobama s intelektualnim teškoćama.

Radionice platenje prstima i pravljenje mirisnih svijeća

U stambenim zajednicama u Zenici realizovana je radionica ''Pravljenja mirisinih svijeća'' kao važan segment konstruktivnog provođenja vremena. Naučili smo kako da naš prostor lijepo...

Radionica Financijska pismenost

smenost'' sa ciljem osnaživanja korisnika programa Život u lokalnoj zajednici uz podršku za ostvarivanje financijske dobiti kroz radno-okupacioni angažman.

KORISNE INFORMACIJE

DONATORI