ZAVRŠENI PROJEKTI

Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO i produkcijska kuća Source d.o.o. su pokrenuli projekat pod nazivom...

Program podrške marginaliziranim grupama

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici. Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021. Izazov 2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu...

Projekat Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Početkom juna 2016. godine Savez Sumero je počeo sa realizacijom novog projekta pod nazivom “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“,...

Volimo domaće proizvode, volimo Bosnu i Hercegovinu – implementiran mini projekat 387

U toku mjeseca jula implementirali smo aktivnost ”387”. Prvi korak bila je edukacija o domaćim proizvodima, kako ih prepoznati u trgovini i koji je...

Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

SUMERO je lider u oblasti deinstitucionalizacije (DI) u BiH. Svojim znanjem, metodama procjene i rada i drugim resursima možemo napraviti promjene u svim procesima...

Radionica o invaliditetu

Nekoliko stotina učenika Treće Gimnazije i Katoličkog školskog centra iz Sarajeva učestvovali su na radionicama o invaliditetu koje je Savez Sumero organizovao u sklopu...

Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH

SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM SE MORA MODERNIZIRATI I HUMANIZIRATI Okrugli stol – Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH Sinergija zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog...

Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama

U okviru projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH”, koji finansira USAID, u Sarajevu je organiziran trening na temu ”Procjena potreba osoba...

Tamo gdje se osjećam sigurnim – Ovo sam ja

Organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO, u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Altteatar i uz finansijsku podršku USAID misije u Bosni...