Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO pruža podršku osobama s invaliditetom, promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba sintelektualnim teškoćama s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške i stanovanja u lokalnoj zajednici.

ZAHVALJUJEMO SE NAŠIM DONATORIMA I SPONZORIMA koji su tokom godina pružili podršku našem radu, procesu desintitucionalizacije i otvaranju novih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

DONATORI

Zahvaljujemo se kompanijama, institucijama i pojedincima koje su tokom godina pomogle naš rad: