Naslovnica Platforma PERSON

Platforma PERSON

ZAJEDNO GRADIMO DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE!
TOGETHER WE ARE BUILDING A SOCIETY WITH EQUAL OPPORTUNITIES FOR EVERYONE!

PRIDRUŽITE SE NAJVEĆOJ DRUŠTVENO ODGOVORNOJ I SPONZORSKOJ ZAJEDNICI ZA PODRŠKU I RAZVOJ INKLUZIVNIH ZAJEDNICA U BIH – PERSON: JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE!

JOIN THE LARGEST SOCIALLY RESPONSIBLE AND SPONSORING COMMUNITY FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF INCLUSIVE COMMUNITIES IN BIH – PERSON: EQUAL OPPORTUNITIES FOR EVERYONE!

Sa ciljem daljnjeg razvoja programa život u lokalnoj zajednici uz podršku, SUMERO je pokrenuo platformu PERSON kroz koju donatori, biznisi, istaknuti pojedinci i građani podržavaju razvoj i život osoba s invaliditetom u lokalnim zajednicama u BIH.

With the goal of further development of Community Based Living program with support, SUMERO launched PERSON PLATFORM through which donors, businesses, prominent individuals and citizens support further development and life of persons with disabilities in B&H local communities.

Program Život u zajednici uz podršku se implementira u partnerstvu sa 20 lokalnih zajednica u FBiH, te se uspostavlja u tri lokalne zajednice u RS!

Trenutno je u programu 150 lica sa intelektualnim i drugim vrstama teškoćama ili vidom invaliditeta. Broj uključenih osoba u program raste do 15% godišnje!

Community Based Living program is implemented in cooperation with 20 local communities in the FBiH and is being established in three local communities in the RS!

There are currently 150 people in the program with intellectual and other types of difficulties or types of disabilities. The number of people involved in the program grows up to 15% per year!

KAKO se možete uključiti u PERSON platformu? HOW can you support our PERSON platform?

 Finansijska i/ili zagovaračka podrška za održivi razvoj programa ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI i uspostavu novih zajednica/Financial support for the establishment of new housing units,
 Financijska podrška za rehabilitaciju osoba nakon života u instituciji i povratka u lokalnu zajednicu (radionice, stručno osposobljavanje, aktivnosti samozastupnika, radno okupaciona terapija)/ Financial support for the rehabilitation of persons after living in an institution and returning to the local community (workshops, professional training, activities of self-advocates, occupational therapy),
 Financijska sredstva za materijal i opremu, te renoviranje i održavanje stambenih jedinica za korisnike socijalnih usluga/ Financial resources for materials and equipment, as well as renovation and maintenance of housing units for users of social services.

 Financijska sredstva za kupovinu namještaja i uređaja za dom ili donacija u robi/ Donation for purchase of furniture and appliances or donations in goods,
 Financijska sredstva za nabavku hrane i higijene ili donacija u robi/ Donation for procurement of food and hygiene or donation in goods,
 Podrška u novcu ili robi za aktivnosti u zajednici (automobil, gorivo, nabavka sportske i druge opreme, individualni programi podrške – stipendiranje edukacija, briga o zdravlju (oralna higijena, reproduktivno zdravlje, roditeljstvo)/ Support in money or goods for activities in the community (car, fuel, purchase of sports and other equipment, individual support programs – education scholarships, health care (oral hygiene, reproductive health, parenting).

AKTIVNOSTI KAO I SAM PROGRAM SE MOŽE PODRŽATI PUTEM NOVČANE DONACIJE ILI POKLONA U ROBI, OPREMI, TE HRANI JEDNOSTAVNIM POPUNJAVANJEM ONLINE FORME NAKON ČEGA ĆE VAS KONTAKTIRATI OSOBLJE SUMERO.

ACTIVITIES AS WELL AS THE PROGRAM ITSELF CAN BE SUPPORTED THROUGH MONETARY DONATIONS OR GIFTS OF GOODS, EQUIPMENT AND FOOD BY SIMPLY COMPLETING AN ONLINE FORM AFTER WHICH SUMERO STAFF WILL CONTACT YOU.