Sastanak sa premijerom USK Nijazom Hušićem

Premijer Nijaz Hušić je prepoznao važnost, humani pristup i korisnost programa za sve uključene, te iskazao spremnost da Vlada Unsko - sanskog kantona i resorno ministarstvo podrže razvoj programa u USK.

Skupština Društva socijalnih radnika ZDK: Sumero prezentirao iskustva iz prakse

Na Skupštini Društva socijalnih radnika ZDK smo priliku podijeliti naša iskustva i praksu provođenja procesa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije u BiH.

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha su učestvovali u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ u sklopu projekta Disability Inclusion.

Predstavnici Sumero učestvovali na trećem sastanku Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje prava...

Sumero će kao i do sada aktivno raditi na zagovaranju prava osoba s intelektualnim teškoćama na svim nivoima u BiH i uticati da se procesi prevencije institucionalizacije i deistitucionalizacije razviju u sve sfere društva.

Predstavnici Sumero održali sastanak sa načelnikom općine Gornji Vakuf

Predstavnici Sumera održali su sastanak sa načelnikom općine Gornji Vakuf, i predstavili ulogu Sumera u procesu deinstitucionalizacije.

Predstavnici Sumera su održali sastanak sa ministrom rada i socijalne politike FBiH

Predstavnici Sumera su održali sastanak sa ministrom rada i socijalne politike FBiH g. Adnanom Delićem i njegovim timom na kojem je razgovarano o procesu deinstitucionalizacije.

Završna konferencija projekata EMPOWER i SOCIETIES 2: Sumero podržao nastavak aktivnosti

Caritas Bosne i Hercegovine je u Sarajevu s partnerima organizirao završnu konferenciju projekata EMPOWER i SOCIETIES 2 na kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza Sumero.

Sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj

U okviru programa Život u lokalnoj zajednici nastojimo predstaviti model u što više lokalnih zajednica. Tim povodom smo održali sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj.

U saradnji sa JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK...

Roditelje djece s invaliditetom smo upoznali sa mogućnostima uključenja u program kao i ostalim vidovima podrške koje Sumero razvija i uspostavlja u saradnji sa lokalnim partnerima.

Sastanak u Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Zeničko-dobojskog kantona

Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji, te održavanje info sesija o programu Stanovanje u zajednici uz podršku za roditelje i djecu odnosno korisnicima ovog centra.
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI