Šta je to samostalan život uz podršku

Program Život u lokalnoj zajednici: ima za cilj da osobe s intelektualnim poteškoćama imaju jednake mogućnosti i šanse kao i svi građani BiH među kojima je i život u lokalnoj zajednici, samostalno življenje i učestvovanje u svim društvenim apektima.

Život u lokalnoj zajednici nije alternativa nego jedini put

program Život u lokalnoj zajednici provodi u deset lokalnih zajednica i pet kantona. Kroz proram se želi omogućiti osobama s intelektualnim poteškoćama ostanak i opstanak u lokalnim zajednicama.

Savez Sumero: 20 godina predane podrške osobama s poteškoćama

Program Život u lokalnoj zajednici uz podršku za mnoge je novi početak.

Deinstitucionalizacija u BiH: Država mora preuzeti odgovornost

Dvadesetšestogodišnja N.H. iz Sarajeva djetinjstvo je provela u SOS Dječijem selu. Prije četiri godine hospitalizirana je u psihijatrijskoj bolnici nakon čega je trebala biti...

Pozitivno o intelektualnim teškoćama

Naše aktivnosti nastojimo što bolje predstaviti i učiniti ih vidljivim široj društvenoj javnosti. Budite naša podrška samo jednim klikom na ”Invite friends to like...

#neVIDLJIVI Nermin Cocalić: O kojim temama izvještavati

Nermin Cocalić govori o temama koje su važne za osobe sa invaliditetom, a o kojima novinari još uvijek nedovoljno izvještavaju.

#neVIDLJIVI Vedad Vajzović: O zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U okviru projekta #neVIDLJIVI Vedad Vajzović govori o izazovima u zapošljavanju.

#neVIDLJIVI Fikret Zuko: Integritet OSI kao preduslov za ostvarivanje prava i položaja u društvu

Važnost poštovanja ljudskog integriteta OSI kao preduslova za ostvarivanje prava i položaja u društvu.

#neVIDLJIVI Haris Haverić: O jednakim mogućnostima osoba sa invaliditetom

Deinstitucionalizacija, postizanje jednakih mogućnosti i uklanjanje diskriminacije.

#neVIDLJIVI Haris Memisević: Korištenje adekvatne terminologije u oblasti invaliditeta

Adekvatna terminologija kada novinari izvještavaju o osobama sa invaliditetom.
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI