#neVIDLJIVI Vedad Vajzović: O zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U okviru projekta #neVIDLJIVI Vedad Vajzović govori o izazovima u zapošljavanju.

#neVIDLJIVI Fikret Zuko: Integritet OSI kao preduslov za ostvarivanje prava i položaja u društvu

Važnost poštovanja ljudskog integriteta OSI kao preduslova za ostvarivanje prava i položaja u društvu.

#neVIDLJIVI Haris Haverić: O jednakim mogućnostima osoba sa invaliditetom

Deinstitucionalizacija, postizanje jednakih mogućnosti i uklanjanje diskriminacije.

#neVIDLJIVI Haris Memisević: Korištenje adekvatne terminologije u oblasti invaliditeta

Adekvatna terminologija kada novinari izvještavaju o osobama sa invaliditetom.

Pokrenuli smo EKO KLUB

Uz ciljeve poput podizanja ekološke svijesti, želimo dati doprinos čistoj i lijepoj lokalnoj zajednici.

PERSON Jednostavna Verzija Vodiča

Ovo je jednostavna verzija vodiča o projektu PERSON. Cilj projekta PERSON (što u prevodu znači OSOBA) je da pravila i zakoni postanu bolji kako bi...

Poziv za volontiranje

Osoba ste vedrog i znatiželjnog duha koja osjeća potrebu da pomogne drugima, da učini dobro za zajednicu u kojoj živi, da promijeni svijet oko...

U Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci projekcije filma “Slobodni” o osobama sa invaliditetom

Projekcije višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma “Slobodni“, autora Tomislava Žaje, će biti prikazivane ove sedmice u Banjoj Luci (25. oktobar Panevropski univerzitet Aperion u 11:30h),...

Savez Sumero provjereni partner u promovisanju prava osoba sa intelektualnim teškoćama

“Sajam stvaralaštva“ Saveza organizacija za pomoć osobama za intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, održan je danas u Bosanskom kulturnom u okviru programa Dječije nedjelje...

”Briga o sebi i sindrom pregorijevanja” – novi ciklus edukacije za asistente u stambenim...

U saradnji sa JU Centar za mentalno zdravlje Zenica,  započeo je ciklus edukativnih radionica koje za cilj imaju jačanje kapaciteta asistenata stambenih zajednica Sumero...
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI