#neVIDLJIVI Nermin Cocalić: O kojim temama izvještavati

Nermin Cocalić govori o temama koje su važne za osobe sa invaliditetom, a o kojima novinari još uvijek nedovoljno izvještavaju.
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI