Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite

Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom“ Život u lokalnoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama tema je o kojoj...

Okrugli sto povodom 3. decembra

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, jučer je u prostorijama Ustanove Sumero u Jajcu ogranizovan okrugli sto kojem je prisustvovalo oko 38...

03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Pitanja inkluzije: pristup i osnaživanje za ljude svih sposobnosti Oko milijarda ljudi na svijetu koja je procijenjena da živi s invaliditetom  suočavaju se sa brojnim...

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove...

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon”

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon” nastao je kao dio istraživanja o pravima osoba sa intelektualnim poteškoćama. 2009. godine Ombudsmani za ljudska prava su u...

Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI

17.09.2015. godine organiziran je trening na temu “Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI” u hotelu Zenica u Zenici. Predavači na treningu...

Inicijativa za izmjene zakonske regulative u pogledu prava na poslovnu sposobnost u skladu sa...

Radionica se održala u hotelu Jadran, Neum, u trajanju od 09. do 11. septembra 2015. godine. Bavila se pitanjima poslovne sposobnosti i deinstitucionalizacije, sa posebnim...

Samostalno življenje i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama

Organizacije za osobe s invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu ‘’Vještine samostalnog življenja i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama’’. Direktorica centra...

Trening na temu ”Antidiskriminacija”

Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Antidiskriminacija”, održanom 23.07.2015. u hotelu Hollywood Sarajevo. Predavač...

Mogu li slijepe osobe raditi na kodiranju?

Ja sam potpuno slijepa osoba i radim za Google, zapisujem promjene u algoritmu za rangiranje stranica. Ovo je komentar koji je ostavio korisnik na stranici...
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI