Studijska posjeta na temu: „Osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom“

U okviru Studijske posjete Sarajevu pod nazivom „Osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom“, Savez Sumero je danas ugostio Udruženje građana Informativni centar za osobe sa...

Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite

Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom“ Život u lokalnoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama tema je o kojoj...

Okrugli sto povodom 3. decembra

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, jučer je u prostorijama Ustanove Sumero u Jajcu ogranizovan okrugli sto kojem je prisustvovalo oko 38...

03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Pitanja inkluzije: pristup i osnaživanje za ljude svih sposobnosti Oko milijarda ljudi na svijetu koja je procijenjena da živi s invaliditetom  suočavaju se sa brojnim...

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove...

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon”

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon” nastao je kao dio istraživanja o pravima osoba sa intelektualnim poteškoćama. 2009. godine Ombudsmani za ljudska prava su u...

Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI

17.09.2015. godine organiziran je trening na temu “Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI” u hotelu Zenica u Zenici. Predavači na treningu...

Inicijativa za izmjene zakonske regulative u pogledu prava na poslovnu sposobnost u skladu sa...

Radionica se održala u hotelu Jadran, Neum, u trajanju od 09. do 11. septembra 2015. godine. Bavila se pitanjima poslovne sposobnosti i deinstitucionalizacije, sa posebnim...

Samostalno življenje i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama

Organizacije za osobe s invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu ‘’Vještine samostalnog življenja i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama’’. Direktorica centra...

Trening na temu ”Antidiskriminacija”

Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Antidiskriminacija”, održanom 23.07.2015. u hotelu Hollywood Sarajevo. Predavač...
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI