AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI

Lokalne zajednice u Zeničko-dobojskom kantonu se žele priključiti procesu deinstitucionalizacije

U Zenici je uz učešće 60 aktera socijalne zaštite iz svih lokalnih zajednica u Zeničko dobojskom kantonu predstavljen „Razvoj i perspektiva procesa deinstitucionalizacije “,...

Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

Program podrške marginaliziranim grupama

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici. Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021. Izazov 2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu...

Život u lokalnoj zajednici

Cilj projekta je stvaranje preduslova za razvoj Službi „Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku“ kroz uspostavu zakonskih, praktičnih i finansijskih struktura. Na području BiH u 5...