AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI

Nastavljena odlična saradnja sa Centrom za socijalni rad Cazin

Nastavljajući odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Cazin na čelu sa gđom. Amelom Toromanović, organiziran je sastanak stručnog tima za mapiranje i identifikaciju osoba koje će biti uključene u program “Život u lokalnoj zajednici” na području ovog grada.

Poziv mladima za učešće u projektu Socijalna inkluzija kroz četiri elementa

MLADI! Pozivamo vas da se pridružite uzbudljivom projektu "Socijalna inkluzija kroz četiri elementa", koji će se fokusirati na književnost, slikarstvo, vajarstvo i fotografiju kao sredstva za stvaranje inkluzivnog društva.

Sastanak sa premijerom USK Nijazom Hušićem

Premijer Nijaz Hušić je prepoznao važnost, humani pristup i korisnost programa za sve uključene, te iskazao spremnost da Vlada Unsko - sanskog kantona i resorno ministarstvo podrže razvoj programa u USK.

Skupština Društva socijalnih radnika ZDK: Sumero prezentirao iskustva iz prakse

Na Skupštini Društva socijalnih radnika ZDK smo priliku podijeliti naša iskustva i praksu provođenja procesa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije u BiH.

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha su učestvovali u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ u sklopu projekta Disability Inclusion.

Predstavnici Sumero učestvovali na trećem sastanku Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje prava...

Sumero će kao i do sada aktivno raditi na zagovaranju prava osoba s intelektualnim teškoćama na svim nivoima u BiH i uticati da se procesi prevencije institucionalizacije i deistitucionalizacije razviju u sve sfere društva.

Predstavnici Sumero održali sastanak sa načelnikom općine Gornji Vakuf

Predstavnici Sumera održali su sastanak sa načelnikom općine Gornji Vakuf, i predstavili ulogu Sumera u procesu deinstitucionalizacije.

Predstavnici Sumera su održali sastanak sa ministrom rada i socijalne politike FBiH

Predstavnici Sumera su održali sastanak sa ministrom rada i socijalne politike FBiH g. Adnanom Delićem i njegovim timom na kojem je razgovarano o procesu deinstitucionalizacije.

Završna konferencija projekata EMPOWER i SOCIETIES 2: Sumero podržao nastavak aktivnosti

Caritas Bosne i Hercegovine je u Sarajevu s partnerima organizirao završnu konferenciju projekata EMPOWER i SOCIETIES 2 na kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza Sumero.

Sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj

U okviru programa Život u lokalnoj zajednici nastojimo predstaviti model u što više lokalnih zajednica. Tim povodom smo održali sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj.