AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI

Završna konferencija projekata EMPOWER i SOCIETIES 2: Sumero podržao nastavak aktivnosti

Caritas Bosne i Hercegovine je u Sarajevu s partnerima organizirao završnu konferenciju projekata EMPOWER i SOCIETIES 2 na kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza Sumero.

Sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj

U okviru programa Život u lokalnoj zajednici nastojimo predstaviti model u što više lokalnih zajednica. Tim povodom smo održali sastanak sa Centrom za socijalni rad Tešanj.

U saradnji sa JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK...

Roditelje djece s invaliditetom smo upoznali sa mogućnostima uključenja u program kao i ostalim vidovima podrške koje Sumero razvija i uspostavlja u saradnji sa lokalnim partnerima.

Sastanak u Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Zeničko-dobojskog kantona

Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji, te održavanje info sesija o programu Stanovanje u zajednici uz podršku za roditelje i djecu odnosno korisnicima ovog centra.

Pokrenut proces uspostavljanja programa Život u lokalnoj zajednici uz podršku u Maglaju

Nakon održanog sastanaka u Centru za socijalni rad Maglaj krenut će se sa koracima uspostvaljanja programa Život u loklanoj zajednici uz podršku.

Održan okrugli sto pod nazivom “Analiza efikasnosti primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

Predstavnici Saveza Sumero su učestvovali na okruglom stolu pod nazivom "Analiza efikasnosti primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida u Republici Srpskoj" koji je okupio učesnike iz javnog i nevladinog sektora RS-a.

Održana radionica za ključne aktere u zajednici

Održana dvodnevna radionica za ključne aktere u zajednici „Život u lokalnoj zajednici nije alternativa nego jedini put“.

Održana trodnevna radionicu na temu izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji OSI u...

Savez Sumero je uz podršku organizacije People in Need Bosnia and Herzegovina i partnerstvu sa ProReha i NEŠTO VIŠE u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike organizovao trodnevnu radionicu na temu izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u FBiH s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.

Kulinarska radionica i brošura ”Kako se pravilno hraniti”

Pored uzgoja voća i povrća naučili smo kako se pravilno hraniti, te napraviti jednostavna i ukusna jela.

Održana radionica Vještine za samostalan život

Mladi koji su prošli proces deinstitucionalizacije i korisnici su programa Život u lokalnoj zajednici uz podršku su na radionici pod nazivom ,,Vještine za samostalan...