Home Sumero aktivnosti 03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

4
0

Pitanja inkluzije: pristup i osnaživanje za ljude svih sposobnosti

Oko milijarda ljudi na svijetu koja je procijenjena da živi s invaliditetom  suočavaju se sa brojnim preprekama pri uključivanju u mnoge ključne aspekte društva. Kao rezultat toga, osobe s invaliditetom ne uživaju pristup društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, a što uključuje područja prijevoza, zapošljavanja i obrazovanja, kao i društvenog i političkog učešća. Pravo na sudjelovanje u javnom životu je bitno za stvaranje stabilne demokracije, aktivnog građanstva i smanjenje nejednakosti u društvu.

Osobe s invaliditetom moraju biti u mogućnosti ispuniti svoju ulogu u društvu i sudjelovati na ravnopravnoj osnovi s drugima. Važno je fokusirati se na sposobnosti, a ne na invaliditet pojedinca. Često je društvena slika osoba s invaliditetom pod utjecajem stavova koji se  baziraju na stigmi i diskriminaciji, kao i na arhaičnim idejama o invaliditetu i osobama s invaliditetom koje su često najveća prepreka njihovom punom i ravnopravno sudjelovanju u društvu i razvoju na ravnopravnoj osnovi s drugima. Važno je napomenuti da je invaliditet dio ljudskog stanja, te da svi mi ili već jesmo ili ćemo postati onesposobljeni do određenog stepena, tokom našeg života.

Promovišući osnaživanje, kreiraju se stvarne prilike za ljude. Time se povećavaju njihovi vlastiti kapaciteti i podržava ih se u postavljanju vlastitih prioriteta. Osnaživanje podrazumijeva ulaganje u ljude – u poslovima, zdravlju, prehrani, obrazovanju i socijalnoj zaštiti. Kada su ljudi osnaženi, oni su bolje pripremljeni kako bi iskoristili prilike, oni postaju faktori promjene i mogu lakše i spremnije prihvatiti svoje građanske dužnosti.

Pod-teme za MDOSI 2015:

  • Stvaranje gradova inkluzivnim i dostupnim svima
  • Poboljšavanje podataka i statistike o invaliditetu
  • Uključivanje osoba sa nevidljivim invaliditetom u društvo i razvoj

Stvaranje gradova inkluzivnim i dostupnim svima

Procjenjuje se da će do 2050, 66% svjetske populacije živjeti u gradovima. Treća Globalna Konferencija o stanovanju i održivom razvoju Ujedinjenih Nacija – Habitat III  – održati će se 2016 kako bi se ocijenio napredak, iskustvo i naučene lekcije u prošlosti i dizajnirala  “Nova Urbana Agenda”. Ova Agenda usmjerenih politika i strategija trebala bi iskoristiti snagu i moć koja je u pozadini urbanizacije.  Habitat III  će obezbjediti važnu platformu za kreatore politika i praktičare svjetskog urbanog razvoja , kao i za one koji rade u oblasti invaliditeta kako bi mogli razmotriti trenutnu praksu i identifikovati mogućnosti za promjene.

Ono što je važno, Nova Urbana Agenda mora osigurati da budući gradovi, mjesta i osnovne urbane infrastrukture i usluge budu više ekološki dostupni, razumljivi i uključuju potrebe svih ljudi, što podrazumijeva i osobe s invaliditetom. The International Day will be used to discuss and present some best practices of inclusive urbanization.

Poboljšavanje podataka i statistike o invaliditetu

Nedostatak podataka i informacija o invalidnosti i o stanju osoba s invaliditetom na nacionalnoj razini pridonosi nevidljivosti osoba s invaliditetom u službenim statistikama. Ovo predstavlja najveću prepreku u ostvarivanju planova razvoja i provedbe koji uključuju osobe s invaliditetom. Konkretno, kako bi bili međunarodno usporedivi, podaci trebaju biti prikupljeni u skladu s međunarodnim standardima. Prikupljeni podaci mogu se koristiti za provedbu i praćenje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva za osobe s invaliditetom, kao što su 2030 Agenda za održivi razvoj.

Međunarodni dan će se iskoristiti kako bi se naglasile mjere za jačanje nacionalnih kapaciteta za poboljšanje i redovno prikupljanje podataka o invalidnosti, a na temelju postojećih dobrih praksi. Međunarodni dan će se također koristiti kako bi se naglasili izazovi i zacrtale strategije  uključivanja osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u zbirke podataka i statistike o invalidnosti i njihovo širenje.

Uključivanje osoba sa nevidljivim invaliditetom u društvo i razvoj

Osobe s mentalnim i psihosocijalnim teškoćama predstavljaju značajan dio svjetske populacije. Milijuni ljudi diljem svijeta imaju probleme sa mentalnim zdravljem, a procjenjuje se da će jedna od četiri osobe u svijetu iskusiti problem sa  mentalnim zdravljem tokom života. Gotovo milijun ljudi umire zbog samoubojstva svake godine, a to je treći vodeći uzrok smrti među mladima. Osobe s mentalnim i psihosocijalnim teškoćama često se suočavaju sa stigmom i diskriminacijom (Svjetska zdravstvena organizacija), a također dožive i iskustvo visoke razine fizičkog i seksualnog zlostavljanja koji se javljaju u različitim okruženjima, uključujući zatvore, bolnice i domove. Osobe sa drugim nevidljivim invaliditetima, kao što su osobe sa slušnim poteškoćama, također su u opasnosti od isključenosti iz svakodnevnih aktivnosti, obrazovanja ili društvenih aktivnosti.

Međunarodni dan se može koristiti kako bi se skrenula pažnja na situaciju osoba s nevidljivim invaliditetom, poput invaliditeta koji uključuju poteškoće s mentalnim zdravljem i psihosocijalne poteškoće, intelektualne poteškoće, kao i slušna oštećenja. Međunarodni dan se također može koristiti za identifikaciju dobre prakse integrativnog i inkluzivnog obrazovanja, za organizovanje društvenih aktivnosti i inicijativa podizanja svijesti, kao i isticanje dobre prakse i pravljenja preporuka.