Home Završeni projekti neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom

neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom

8
0

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO i produkcijska kuća Source d.o.o. su pokrenuli projekat pod nazivom „neVIDLJIVI“ koji će se realizirati u narednih dvanaest mjeseci. Cilj projekta je poboljšavanje dosega medija do osoba sa invaliditetom i povećana zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja.

Haris Haverić, direktor Saveza SUMERO ističe: „Ovaj projekat je logičan slijed naših nastojanja u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Svjesni smo da je izuzetno važno probleme rješavati sistemski, a kako bi se to postiglo neophodna je podrška cijelog društva. Kroz naše programe osnažujemo osobe sa invaliditetom za samozastupanje, odnosno osnažujemo ih i educiramo da znaju koja prava imaju i da govore u svoje ime.“

Potreba za pokretanjem ovog projekta leži u činjenici da je izuzetno važno medijima omogućiti pristup do osoba sa invaliditetom, kako bi medijski prilozi koje rade uključivali izjave i mišljenje osoba o kojima se govori, te prezentirali stanje i izazove sa kojima se ova kategorija stanovništva susreće svakodnevno.

Ovaj projekat će raditi na tome da osigura poboljšan doseg medija do osoba sa invaliditetom i poveća zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetomProjektne aktivnosti će biti usmjerene na dodatno podizanje kapaciteta bh. novinara za primjenu profesionalnih standarda u izvještavanju o osobama sa invaliditetom, ali i na podizanje svijesti javnosti o temama važnim za osobe sa invaliditetom kroz aktivnosti kampanje neVIDLJIVI.

U konačnici, projekat će rezultirati sa podignutim kapacitetima novinara za profesionalno i informirano izvještavanje o osobama sa invaliditetom što doprinosi stvaranju društva u kojem osobe sa invaliditetom jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, jednake mogućnosti i zastupljenost u medijskom prostoru.

Projekat je finansiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.