Home Aktualni projekti Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

9
0

Poziv za kompanije za učešće u akceleratorskom programu za razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Ljudsko dostojanstvo i slobodu smatramo temeljnim vrijednostima. Vjerujemo da ljudi svugdje u svijetu trebaju imati pravo donositi odluke o svom životu i uživati prava izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Za više informacija o organizaciji posjetite stranicu https://www.clovekvtisni.cz/en/

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

Akceleratorski program za kompanije

PIN smatra da su poslodavci i kompanije značajni akteri u ekonomskom osnaživanju osoba s invaliditetom. Akceleratorski program je pokrenut  kako bi podstakao i motivirao kompanije da zaposle OSI i tako poboljšaju svoje društveno odgovorno poslovanje.

Cilj akceleratorskog programa je poboljšati kapacitete kompanija za razvoj njihovih poslovnih ideja i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim poteškoćama. Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

Nagrađujemo najbolje poslovne ideje:

 • 5-6 kompanija dobit će sredstva u iznosu od 1000,00 EUR za razvoj svojih proizvoda i izgradnju kapaciteta.
 • Dvije kompanije s najboljim poslovnim idejama bit će nagrađene dodatnim grantom od 4000,00 EUR, kao vid podrške ulaganju u njihove poslovne modele.
 • Pobjednici/pobjednice akceleratorskog programa dobit će i dodatnu podršku za savjetovanje ili promociju.

Faze akceleratorskog programa i okvirni vremenski raspored

Program će trajat 5-6 mjeseci, a predviđene su sljedeće faze i okvirni vremenski raspored:

 • Odabir kompanija (juli – august)
 • Faza 1 (septembar): U prvoj fazi bit će organizirana početna petodnevna radionica za 15 odabranih kompanija. Ovom prilikom predstavit će se najnoviji alati i pristupi o tome kako izgraditi novi ili poboljšati trenutni poslovni model i kako provjeriti njegovu održivost. Na kraju radionice, Komisiji za odabir predstavit će se nove poslovne strategije.
 • Faza 2 (septembar – novembar): 5-6 odabranih kompanija proći će niz praktičnih radionica, prilagođenih njihovim potrebama u cilju daljnjeg razvoja njihovih poslovnih modela. Kompanije će takođe dobiti dodatnu podršku u vidu edukacije ili mentorstva. Učesnici/učesnice će dobiti i mali grant u iznosu od 1000,00 EUR za testiranje svojih proizvoda i poslovnih modela na tržištu. Pored toga, bit će organizirana dodatna radionica o uključivanju OSI u radni odnos. Svrha ove radionice je povećati razumijevanje koristi od zapošljavanja OSI i time podstaći veću društvenu odgovornost kompanija.
 • Faza 3 (decembar): U završnoj fazi održat će se konačno takmičenje, a komisija će izabrati dvije kompanije s najboljom poslovnom strategijom. Pobjedničkim kompanijama će biti dodijeljena grant sredstva u iznosima po 4000,00 EUR te će im se omogućiti dodatna podrška.

Kriteriji za kompanije

Zainteresovane kompanije trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Pravna registracija kompanije u BiH (najmanje  12 mjeseci)
 • Kompanija je operativna u proteklih 12 mjeseci (uplaćuje poreske obaveze)
 • Kompanija nije primila više od jednog granta za istu svrhu u protekle dvije godine
 • Dugovi kompanije ne mogu premašiti 40% godišnjeg prihoda
 • Kompanija je voljna dati 25% učešća u dodijeljenom grantu 4000,00 EUR.

Naročito se pozivaju kompanije koje već zapošljavaju OSI da se prijave. Prethodno iskustvo sa zapošljavanjem OSI ili drugi dokaz o društveno odgovornom poslovanju je prednost.

Postupak prijave

Zainteresovane kompanije treba da popune obrazac za prijavu i predaju ga zajedno sa potrebnim prilozima. Obavezno dostavite sve potrebne dokumente:

 • Obrazac za prijavu
 • Prilozi:
  • Rješenje o registraciji
  • Dokaz o redovnom plaćanju doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)
  • Dokaz o plaćanju direktnih i indirektnih poreza (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Dokaz od banke da poslovni računi nisu blokirani(ne stariji od 6 mjeseci)
  • Bilans uspjeha za posljednju godinu
  • Bilans stanja za posljednju godinu (bilans stanja su dužne dostaviti samo kompanije koje su registrovane kao d.o.o. ili d.d.)

Napomena:

– Svi dokumenti mogu biti skenirani i kao takvi će se uzeti u razmatranje.  

Potrebne dokumente je potrebno dostaviti na e-mail adresu [email protected] do 7. septembra 2021 (23:59 CET). Ukupno će biti odabrano 15 kompanija za Fazu 1 akceleratorskog programa. Postupak odabira može uključivati i kratki lični intervju. Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s obrascem prijave, ne oklijevajte da nas kontaktirate na gore naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.

Napomena: Podnošenjem ove prijave dajete saglasnost organizaciji People in Need da vaše lične podatke iz obrasca za prijavu i priloga dostavljenih uz obrazac obrađuje i čuva u svrhu odabira učesnika i učesnica za akceleratorski program. Dostavljene finansijske informacije koristit će se isključivo za procjenu podobnosti kandidata ili kandidatica, nakon čega će biti uništene. Informacije se smatraju povjerljivima i ni pod kojim uvjetima neće biti ustupljene trećoj strani.

Prilozi Obrazac za prijavu akcelerator