Naslovnica Završeni projekti Projekat Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Projekat Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Početkom juna 2016. godine Savez Sumero je počeo sa realizacijom novog projekta pod nazivom “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, koji će se implementirati u periodu od 2016 – 2018 godine.

Uz podršku Češke razvojne agencije, projekat implementira Češka nevladina organizacija People in need, uz saradnju sa partnerima: Savez Sumero, Udruženje „Zajedno“ Banja Luka i Udruženje „Sunce“ Mostar.

Glavni cilj projekta jeste da se uspostavi sistem uključivanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u društvo, s naglaskom na ostvarivanje najvećeg mogućeg stepena samostalnog života usporedivog sa osobama bez invaliditeta. Također, u okviru projektnih aktivnosti, insistirati će se na unapređenju socijalnog dijaloga između predstavnika vlasti i nevladinih organizacija, kao i drugih interesnih strana, o platformi deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije, identifikaciji dobre prakse i mogućnostima poboljšanja statusa osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da je jedan od predviđenih ciljeva projekta i jačanje koncepta samozastupanja, formirana je nova Grupa za samozastupanje, koja se sastoji od starih članova, ali uključuje i nove osobe s invaliditetom, koje su spremne da zajedničkim snagama i timskim radom zagovaraju budućnost jednakih šansi i dostojanstva, i bore se protiv diskriminacije i stigmatizacije. Sumero samozastupnici su u okviru dosadašnjih projektnih aktivnosti kreirali svoju e-mail adresu i facebook stranicu, kako bi mogli promovisati svoja postignuća i planove, a u narednom periodu planiraju da naprave plan za 2017. godinu, osmisle novi časopis svoje grupe, te da se educiraju u novim oblastima, kao što su držanje prezentacija i javni nastupi. U nastojanju da se partnerstvo između Saveza Sumero, i Udruženja „Sunce“ i „Zajedno“ još dodatno unaprijedi, predstavnici Sumero samozastupnika će im rado davali smjernice i dijelili svoja iskustva o samozastupanju.

Ovim projektom je također planirano i formiranje DI platforme, čija misija bi bila podrška deinstitucionalizaciji, te konkretne preporuke za transformaciju socijalnih službi i razvoj službi u zajednici. S tim u vezi, u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom održano je par radnih sastanaka DI platforme, koji okupilja predstavnike vladinih institucija, centara i službi socijalne zaštite, institucija zatvorenog tipa te različitih nevladinih organizacija.

Osim navedenog, u okviru projekta će se implementirati inovativna kampanja koja će biti usmjerena na široku javnost, prije svega na onu u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, sa ciljem reduciranja stigmatizacije prema osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama, podrške njihovoj inkluziji u društvo i smanjivanju negativnog stava poslodavaca prema zapošljavanju tih osoba.

Prethodni članakPodrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini
Naredni članakKorisnici stambene zajednice Sumero u Sarajevu ugostili predstavnike Programa podrške marginaliziranim grupama