Home Završeni projekti Program podrške marginaliziranim grupama

Program podrške marginaliziranim grupama

5
0

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici.

Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021.

Izazov

2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu deceniju od ratifikacije UN Konvencije. U međuvremenu, stanje ljudskih prava i kvaliteta života marginaliziranih grupa u BiH još uvijek nisu dostigli zadovoljavajući nivo. UN Konvencija, politike deinstitucionalizacije i servisi podrške u zajednici i dalje su deklarativni, bez dovoljno praktične primjene. Ovo potvrđuje i posljednji Izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, gdje je vidljivo da država i dalje dominantno podržava institucionalni vid zaštite.

O projektu

Projekat je akcija “odozdo prema gore”, uz pristup koji se temelji na ljudskim pravima i koji se odvija na razini lokalne zajednice. Rješenje koje ovaj model podrške nudi lokalnim zajednicama i samoj državi, uvodi održivu alternativu institucionalnom zbrinjavanju  u javni sistem i istovremeno ispunjava obaveze države u oblasti socijalne politike na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Model podrške u za samostalan život koji će se primjenjivat tokom ovog projekta je već uspješno pilotiran i prilagođen uslovima u BiH. Do sada smo pokrenuli i razvili ovu praksu u 10 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine i uključili 3 lokalne zajednice u entitetu Republika Srpska, koje planiraju prilagoditi ovaj model putem prijenosa znanja i naučenih lekcija te ponuditi ga svojim građanima.

Ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta je 215.000 KM

Implementacija i očekivani rezultati

Sumero je do sada provodeći program „Stanovanje u zajednici uz podršku“ uspio podržati oko 100 osoba s poteškoćama u Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo. Novim projektom planirano je povćati broj osoba uklkučenih u ovaj program. Osim što pruža humaniji odnos prema osobama sa intelektualnim teškoćama, bolje je rješenje i za samu državu jer time ispunjava preuzete obaveze is oblasti socijalne politike na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji. Razvojem sistema podrške u lokalnoj zajednici, osobama sa intelektualnim poteškoćama omogućen je samostalan život, poštivanje ljudskih prava, individualizirani pristup pri pružanju podrške i puno učešće u odlučivanju i kreiranju vlastitog života. Osnaživanjem kroz razne edukacije kvalitet njihovog života se značajno popravlja.

Rješenja nastala u okviru ove inovativne prakse su održiva i  dio su javnog sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama gdje su ova rješenja već praktično implementirana.

Projektnim aktivnostima podržava se razvojna komponenta cijelog procesa kroz informisanje i transfer znanja akterima u lokalnoj zajednici, jačanje kapaciteta ključnih aktera, edukaciju i obuku osoblja za pružanje servisa podrške u zajednici itd.