Naslovnica Sumero aktivnosti Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

SUMERO je lider u oblasti deinstitucionalizacije (DI) u BiH. Svojim znanjem, metodama procjene i rada i drugim resursima možemo napraviti promjene u svim procesima vezanim za DI. USAID misija u Bosni i Hercegovini prepoznala je nastojanja da se u ovaj proces i praktično uključi što više lokalnih zajednica, ali i ključnih aktera na svim nivoima vlasti.
U okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), u narednih 12 mjeseci projektom ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama” dodatno će se osnažiti rad u lokalnim zajednicama koje su primjer pozitivne prakse kada je u pitanju DI proces. USAID/PPMG, čiji je implementacijski partner Institut za razvoj mladih KULT, pruža podršku aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH, te jača kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, institucija BiH te USAID-ovih implementacijskih partnera za ostvarivanje navedenog cilja.
Cilj projekta je omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih kroz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom: pravo na izbor i život u zajednici, pravo na pristup informacijama, obrazovanju i uslugama, što bi bile ključne promjene koje će postići ovaj projekat. Obuhvatit će se osobe sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski, Unsko-sanski, Srednjobosanski te Kanton Sarajevo.
Na početku implementacije projekta, održan je informativni sastanak sa predstavnicima Centara za socijalni rad Zenica, Jajce i Bosanski Petrovac. Tom prilikom, centrima za socijalni rad predstavljen je projekat, te je dogovorena saradnja na projektnim aktivnostima. Bitno je naglasiti da su ove lokalne zajednice prepoznale značaj DI procesa i aktivno učestvuju u aktivnostima usmjerenim ka unapređenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i kvalitete života osoba sa invaliditetom.