Naslovnica Sumero aktivnosti Rehabilitacija u zajednici

Rehabilitacija u zajednici

U protekloj sedmici, u okviru USAID projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, Savez Sumero organizovao je trening na temu ‘’Rehabilitacija u zajednici’’. Predavači na treningu bili su stručnjaci defektolozi, logoped, tiflolog i surdoaudiolog. Učesnici treninga bili su članovi organizacija – implementatora ovog projekta: Savez SUMERO, ‘’Leptir’’ Bugojno, ‘’Kuća nade’’ Odžak i ‘’Djeca nade’’ Prozor Rama. Zajednička ocjena je da ova edukacija predstavlja značajan korak u uvođenju modernih usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.