Naslovnica Aktualni projekti Radionica u Bijeljini: Ostvaren još jedan značajan korak ka uspostavi modela Stanovanja...

Radionica u Bijeljini: Ostvaren još jedan značajan korak ka uspostavi modela Stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku

U saradnji sa gradskom upravom Grada Bijeljina je održana radionica ”Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i uspostava socijalne usluge Stanovanje u zajednici uz podršku” za lokalne aktere. Na radionici su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Gradske organizacije Crvenog krsta Grada Bijeljina koja će biti nosilac pružanja nove usluge, predstavnici Centra za mentalno zdravlje, predstavnici nadležnih gradskih službi te nevladinih organizacija. 

Savez Sumero aktivno radi na uspostavljanju modela deinstitucionalizacije i implementaciji programa Stanovanje u zajednici uz podršku. Ova radionica je nastavak aktivnosti koje smo ove godine pokrenuli sa posjetom predstavnika gradonačelnika Bijeljine Centru Sumero. Peseban fokus je bio na principima samostalnog života, a koji je utemeljen na Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i predstavlja osnov za zagovaranje procesa deinstitucionalizacije u gradu Bijeljina.

Zajedno sa učesnicima su identificirani pojmovi prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije, te predstavljeni konkretni koraci za pokretanje održivog modela usluge Stanovanja u zajednici uz podršku za koji se očekuje da se u narednom periodu pokrene u Bijeljini. Prisustvo ključnih institucija na ovoj radionici će zasigurno doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj uspostavi nove usluge za osobe sa invaliditetom u Bijeljini.

”Zahvaljujemo se predstavnicima gradske uprave i svim sudionicima radionice koji su pokazali iskren interes i spremnost da se u narednom periodu implementira ovaj izuzetno važan program za osobe sa invaliditetom”- izjavio je direktor Sumera, Haris Haverić naglašavajući kako je održanom radionicom ostvaren još jedan ključni korak ka uspostavi modela Stanovanja uz podršku.

Radionica  je provedena u sklopu projekta „Život u lokalnoj zajednici: osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba sa invaliditetom u BiH“ koji je podržan od strane Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.