Naslovnica Sumero aktivnosti Načelnik Mandić posjetio Sumero Centar

Načelnik Mandić posjetio Sumero Centar

Općinski načelnik Srđan Mandić zajedno sa pomoćnicom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasminom Fazlić posjetio je Centar SUMERO.

Tokom posjete načelnik Mandić je sa direktorom Harisom Haverićem obišao Centar i razgovarao o važnosti osnaživanja programa „Život u lokalnoj zajednici“. Sumero je trenutno najveća organizacija koja se bavi pravima osoba s intelektualnim teskoćama u BiH. Već deset godina ova organizacija radi na razvijanju i implementaciji programa „Život u lokalnoj zajednici“ putem kojeg provodi proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije za više od 150 osoba u BiH i razvija servis podrške za život osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pažnju organizacijama i ustanovama koje se bave podizanjem kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, te da će Općina u narednom periodu poduzeti određene aktivnosti kako bi napravili dodatni iskorak u unapređenju saradnje sa organizacijom SUMERO.

Misija organizacije je promocija ljudskih prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici, a vizija je društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.

Formalnu mrežu Sumero čini 19 nevladinih organizacija i javnih ustanova za osobe s invaliditetom, iz 11 gradova sa područja cijele FBiH.

Ciljevi i djelokrug rada Sumera su između ostalog usmjereni na podizanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, na promociju i rad na ostvarivanju prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, povećanje svijesti za ukidanjem svih oblika diskriminacije prema osobama s invaliditetom i podsticanje donošenja antidiskriminacionih mjera i akcija u lokalnim zajednicama, podizanje svijesti društva o osobama s intelektualnim teškoćama, unapređivanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, borba protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka.

IZVORcentar.ba
Prethodni članakMinistrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Enda Pavić posjetila Sumero centar
Naredni članakOdržan SUMERO DAN OTVORENIH VRATA