Naslovnica Sumero aktivnosti Veća prisutnost i aktivnija uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u sadržaje društvene...

Veća prisutnost i aktivnija uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u sadržaje društvene zajednice mijenjaju stavove društva

„Stanovanje u zajednici uz podršku“ je samo jedna od aktivnosti i usluga koje Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine „SUMERO“ razvija u lokalnoj zajednici, pojasnio je na današnjem sastanku ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elviru Kazazoviću direktor ovog udruženja Haris Haverić.

Pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava, a život u zajednici ne podrazumijeva samo fizičku prisutnost, njega karakteriziraju odnosi i aktivnosti, stečena iskustva i emocije. Zbog smještaja u stacionarne ustanove i nedostupnosti redovnih službi obrazovanja i zapošljavanja mnoge osobe s intelektualnim teškoćama isključene su iz našeg društva, rečeno je tokom današnjeg sastanka.

„Veća prisutnost i aktivnija uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u sadržaje zajednice mijenjaju stavove društva, jer na taj način oni prestaju biti objekt sažaljenja te postaju naše kolege na poslu, kupci u dućanu…Činjenica da imaju intelektualne teškoće više nisu njihove jedine karakteristike“, istakao je Haverić te dodao kako je zahvaljujući aktivnosti „Stanovanje u zajednici uz podršku“ došlo do poboljšanja  kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Ovom prilikom, ministar Kazazović je naveo kako će „SUMERO“ u narednom periodu dostaviti resornom ministarstvu kurikulum za neformalno obrazovanje asistenata za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama.