Naslovnica Sumero aktivnosti Ustanova Sumero učesnik radno-konsultativnog sastanka sa ustanovama i udruženjima sa područja zeničko-dobojskog...

Ustanova Sumero učesnik radno-konsultativnog sastanka sa ustanovama i udruženjima sa područja zeničko-dobojskog kantona

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak s ciljem unapređenja saradnje u provođenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa naglaskom na smještaj u ustanove socijalne zaštite. U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima se obratio Miralem Galijašević, premijer zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme iz relevantne oblasti, kao što su: statistički pokazatelji i budžetska izdvajanja, provođenja postupaka ostvarivanja prava na smještaj u ustanove, monitoring i izvještavanje, alternativni vidovi zbrinjavanja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, jačanje kapaciteta centara za socijalni rad/službi socijalne zaštite, značaj međusobne saradnje institucija, ustanova i organizacija civilnog društva.

U obraćanju premijera i resornog ministra naglašeno je da je proces deinstitucionalizacije strateško opredjeljenje kantonalne vlade. Rezultati Ustanove Sumero u razvoju socijalnih usluga na području grada Zenica u 2015. godini prepoznati su od kantonalne vlade, što je naglašeno i tokom ovog sastanka.