Naslovnica Sumero aktivnosti SUMERO organizator konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom...

SUMERO organizator konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“

Inkluzija je šansa za sviju, a inkluzivno obrazovanje i inkluzivna socijalna politika su dio integralnog opšteg obrazovanja i sistema socijalne zaštite, neodvojive u specifičnoj pripremi za društvo jednakih mogućnosti. Za adekvatnu inkluzivnu praksu nije dovoljan samo usmjeren zakon već i njegova provodivost u praksi, zaključci su konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ koja je održana u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO i uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici institucija vlasti, NVO sektora te niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije, organizovana je u okviru Dječije nedjelje koja se od 02. do 08. oktobra obilježava u Kantonu Sarajevo.

Obrazovni sistem već godinama potiče predrasude i stereotipe i zbog toga je potrebno korjenito promijeniti stavove i pristup osobama sa invaliditetom. Inkluzija osoba sa invaliditetom u društvo je obaveza države, a mi želimo biti oni koji će pokrenuti procese i implementirati inkluziju kao život u lokalnoj zajednici“,  istakao je na otvaranju konferencije direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te dodao da osobe sa invaliditetom imaju pravo i zaslužuju život dostojan čovjeka.

Dodatni zaključci konferencije su da je edukacija stručnjaka o specifičnostima invaliditeta potrebna na svim nivoima, da je inkluzija proces uključivanja svih koji su dugo ostajali socijalno isključeni te da je potrebna promjena sistema podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Također, naglašeno je da je za inkluziju u svim sferama života potreban otkrivajući, a ne dijagnosticirajući pogled te da osobe sa invaliditetom imaju iste želje, radosti, granice i razočarenja kao i svi drugi.

U svom predavanju o temi “Izazovi i perspektive inkluzije u Kantonu Sarajevo“, predavač Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Haris Memišević, naglasio je potrebu osposobljavanja nastavnike za rad sa djecom sa poteškoćama i analizu rezultata tog rada. “Obrazovanje definitivno treba reformu koja će donijeti nove metode rada, poboljšati saradnju između škola i unutar škole te poboljšati pripremu nastavnika i odgajatelje. Cilj ovog inkluzivnog procesa trebao bi biti dostizanje maksimuma intelektualnog potencijala svakog djeteta“, rekao je doc.dr. Memišević.

Moderirajući diskusiju sa prisutnim gostima i učesnicima konferencije, predsjednica Udruženja mladih Ružičnjak-Los Rosales, Jasna Rebac, navela je poraznu činjenicu da BiH frizira podatke u izvještajima o poštovanju ljudskih prava, dok je u svom izlaganju direktor KJU Porodično savjetovalište KS, Senad Alić, predstavio projekat ZaJedno te najavio izradu programa koji će u skorom periodu putem odjeljenskih zajednica edukovati učenike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o inkluziji.

U BiH, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom.