Naslovnica Sumero aktivnosti Saradnja sa Direkcijom za robne rezerve Kantona Sarajevo

Saradnja sa Direkcijom za robne rezerve Kantona Sarajevo

Direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, Jelena Pekić posjetila je Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Tom prilikom predstavljen je rad i programi Saveza Sumero koji su usmjereni na podršku i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Ova Direkcija, kao tijelo Vlade Kantona Sarajevo, ima nadležnosti intervencije na tržištu u uslovima poremećaja cijena i snabdjevenosti stanovništva i privrede. Trenutna situacija uvećanih troškova života utiče i na osobe uključene u Sumerov program Stanovanje u zajednici uz podršku, a poskupljenja se najviše osjete u hrani, higijeni i drugim potrepštinama za domaćinstvo.

Tokom susreta razgovarano je kako saradnja Saveza Sumero i Direkcije može biti kontinuirana i efikasna u skladu sa identifikovanim potrebama osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Kantonu Sarajevo.