Naslovnica Sumero aktivnosti Saradnja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Sumera za povećanje vidljivosti pozitivnih priča...

Saradnja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Sumera za povećanje vidljivosti pozitivnih priča i društveno odgovornih aktivnosti

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Prvobitni cilj posjete je studentima  približiti iskustva  i iznijeti činjenice o životima mladih ljudi koji žive sa invaliditetom, upoznati ih sa njihovim pravima te im predstaviti buduće planove i ideje na koje studenti svojim uključenjem mogu da utiču ili znatno promjene.

Direktor Sumera, Haris Haverić razgovarao je sa studentima o njihovom direktnom učešću i budućoj saradnji kako sa Ekonomskim fakultetom, tako i o individualnom volonterskom radu.

Kvalitetno  marketinško znanje koje su usvojili tokom prvog i drugog ciklusa studija na katedri za marketing, mogli bi koristiti za prikazivanje i povećanje  vidljivosti različitih  aktivnosti i uspjeha Saveza Sumero. Samim tim  bi se postigli bolji efekti na dobrobit šire društvene zajednice. Podigla bi se svijest o populaciji koja živi sa različitim invaliditetom. Različite životne priče, poslovi, školovanje, život u stambenoj zajednici, usponi i padovi kontinuinirano prikazani  kroz socijalne mreže dovode  do jedne drugačije realnosti i olakšavajućeg razvoja ovog sektora.

Na kraju druženja, studenti su formirali  grupe  kroz koje će aktivno raditi  kao mladi volonteri i budući marketing menadžeri,  te izrazili želju da pored marketinškog dijela posla, imaju priliku da učestvuju u društveno odgovornim aktivnostima usmjerene na unapređenje položaja osoba s invaliditetom.

Ekonomski fakultet je osnovan 1952 godine. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje. Posjetu Sumeru organizirale su profesorice dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić i dr. Selma Kadić-Maglajlić.