Naslovnica Sumero aktivnosti Samostalno življenje i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama

Samostalno življenje i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama

Organizacije za osobe s invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu ‘’Vještine samostalnog življenja i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama’’. Direktorica centra za socijalni rad Jajce, mr.sc. Indira Mehić – Čejvan te stručni saradnik Saveza Sumero, doc.dr. Memišević Haris bili su predavači na ovom treningu. Edukacijom osoblja Centara za osnaživanje i rehabilitaciju te partnerskih organizacija kroz dvogodišnji projekat ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID, napravljen je značajan iskorak u pružanju podrške osobama s intelektualnim teškoćama za samostalan život. Projekat je nastao iz potrebe da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, a što je i obaveza države BiH kao potpisnice UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.