Naslovnica Sumero aktivnosti Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI

Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI

17.09.2015. godine organiziran je trening na temu “Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI” u hotelu Zenica u Zenici. Predavači na treningu bili su Ejaz Šarić, pravnik u JU Centar za socijalni rad Zenica, i Nedžad Alić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Zenica. Učesnici na treningu su bili stručni kadar Ustanove Sumero, sa posebnim naglaskom na asistente u stambenim zajednicama na području grada Zenica.

Cilj treninga je bio poboljšanje komunikacije u lokalnoj zajednici za podršku osobama s invaliditetom, kao i educiranje mladih ljudi u tom domenu, što bi rezultiralo unapređenjem nivoa usluge i rada sa osobama s invaliditetom. Posebna pažnja se također posvetila izradi individualnih planova za svakog pojedinačnog korisnika, gdje se u obzir moraju uzeti zaštita ličnih prava i podataka osobe, zaštita zdravstvenog stanja korisnika, ali se treba raditi i na povećanju nivoa socijalne inkluzije. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH, a implementirana od strane ProRehe, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa.

Prethodni članakInicijativa za izmjene zakonske regulative u pogledu prava na poslovnu sposobnost u skladu sa Članom 12. Konvencije UN-a
Naredni članakKoncert podrške za osobe s invaliditetom organiziran u Bosanskom Petrovcu