Naslovnica Aktualni projekti Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ

Predstavnici organizacija SUMERO i ProReha su učestvovali u studijskoj posjeti uglednoj austrijskoj organizaciji BBRZ u sklopu projekta Disability Inclusion.

Upoznali smo se sa najsavremenijm modelima profesionalne rehabilitacije i socioekonomske integracije osoba sa invaliditetom u Republici Austriji gdje sve osobe imaju mogućnost zapošljavanja na otvorenom tržištu rada ili u zaštitnim radionicama, a u zavisnosti od svojih psiho-fizičkih mogućnosti.