Naslovnica Aktualni projekti Potpisan Sporazum za jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Jajce: ...

Potpisan Sporazum za jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Jajce: Sumero podržao uspostavu saradnje lokalnih vlasti općine sa nevladinim organizacijama

Organizacija Sumero je uzela aktivno učešće u uspostavi saradnje općine Jajce sa više organizacija, a s ciljem jačanja sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisanog vođenja slučaja. Svečanim potpisivanjem Protokola o saradnji, Općina Jajce i potpisnice su pokrenule veoma značajan proces za osiguravanje blagovremenog i efikasnog pružanja usluga i ostvarivanje prava korisnika kroz multisektorski pristup u radu, uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, jednakopravnosti i ravnopravnosti spolova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti.

Kroz integrisano vođenje slučaja na području općine Jajce podržat će se oni koji su već dio sistema socijalne zaštite, ili su potencijalni korisnici, a unutar te grupe fokus će se staviti na rad sa najranjivijim grupama među kojima su i osobe sa invaliditetom.

Ovim Protokolom uspostavlja se i saradnja između lokalnih institucija na području općine Jajce u oblasti integrisanog vođenja slučaja (pristup koji se zasniva na procjeni stvarnih potreba i promoviše efikasan timski rad, individualno za svakog korisnika) s ciljem radne aktivacije i integracije na tržište rada definisanih prioritetnih ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite i smanjenja njihove zavisnosti od socijalnih davanja.
Prema Protokolu će, pored općinskih službi i lokalnih institucija djelovati i Radna grupa za socijalno preduzetništvo i integrirano upravljanje predmetima/vođenje slučaja.

‘’Veoma smo ohrabreni sa pozitivnim procesima koji su polako pokreću u lokalnim zajednicama. Općina Jajce je pokazala spremnost da i zvanično, kroz potpisivanje Protokola i jasnih aktivnosti, nadležnosti svojih službi i ostalih institucija, te uz podršku nevladinih organizacija, osigura bolju i efikasniju podršku sistemu socijalne zaštite u njegovom unapređenju prema stvarnim potrebama korisnika. Sumero će dati aktivni doprinos realizaciji Sporazuma’’- naglasio je Haris Haverić, direktor Sumera.

Unapređenje sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisanog vođenja slučaja je kroz donatorska sredstva podržao Unicef BiH, Centar za socijalni rad Jajce, Općina Jajce, Sumero i lokalne organizacije.