Naslovnica Sumero aktivnosti Potpisan Sporazum o saradnji sa opštinom Brod

Potpisan Sporazum o saradnji sa opštinom Brod

Krajem mjeseca novembra u Sarajevu je organizirano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Saveza Sumero i Centra za socijalni rad Brod. Ovom prilikom je organizirana i radionica na kojoj je predstavljeno funkcionisanje modela ”Stanovanje u zajednici uz podršku”.

Poseban fokus je stavljen na način mapiranja i identifikacije potencijalnih korisnika usluga ”Stanovanje uz podršku” kao i analizi stanja potreba osoba i resursa lokalne zajednice (postojanje usluga doma zdravlja/ambulante, Centra za mentalno zdravlje i sl.).

Posebnu podršku ovom programu dao je i direktor Centra za socijalni rad Brod koji je izrazio spremnost za realizaciju ukoliko budu osigurana potrebna sredstva.

Na održanom sastanaku je predložena studijska posjeta jednoj od lokalnih zajednica u kojima je već uspostavljena usluga ”Stanovanja u zajednici u podršku” i kao lokacija, te je kao primjer dobre prakse odabrano Jajce.

Prilikom posjete Jajcu početkom decembra delegacija Centra za socijalni rad Brod je bila u prilici vidjeti kako izgleda program u svakodnevnom životu, razgovarati sa korisnicima u stambenim zajednicama/korodninatoricom stambenih zajednica i upriličen je radni ručak na kojem su se detaljnije pojasnile procedure i uključenost opštine.