Naslovnica Sumero aktivnosti Potpisan Protokol o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica...

Potpisan Protokol o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Sumera

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković sa saradicima je posjetila Centar Sumero.

Tom prilikom potpisala je aneks Protokola o saradnji s ovom ustanovom, kojim će se dalje razvijati usluga stanovanje u zajednici uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama.

Potpisani Protokol je rezlutat kontinuirane i dobre saradnje između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Sumera, i primjer je dobre prakse koji može poslužiti i drugim lokalnim zajednicama da uspostavljaju i razvijaju slične modele socijalnih usluga.

Život u lokalnoj zajednici je garantovan UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina potpisivala i ratificirala, te je obaveza države i svih njenih struktura.