Naslovnica Čitaonica PERSON Osnovni Principi

PERSON Osnovni Principi

Projekt PERSON – prikaz osnovnih principa.

Cilj projekta PERSON (što u prevodu znači OSOBA) je da pravila i zakoni postanu bolji kako bi i osobe sa različitim smetnjama imale
pravo da odlučuju o svim stvarima u svom životu.