Naslovnica Featured Općine Tomislavgrad i Breza uključuju se u proces deinstitucionalizacije

Općine Tomislavgrad i Breza uključuju se u proces deinstitucionalizacije

Tokom mjeseca juna Savez Sumero je nastavio sa aktivnostima zagovaranja za unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Sa centrima za socijalni rad općina Breza i Tomislavgrad potpisani su Sporazumi o saradnji na realizaciji prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom s područja ovih lokalnih zajednica.

Ovim sporazumima o saradnji Centri za socijalni rad, kao nosioci socijalne zaštite na lokalnom nivou, su potvrdili svoje opredjeljenje za poštivanje UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Potpisivanje sporazuma je iskazivanje spremnosti da se pristupi prevenciji institucionalizacije, odnosno da se pokrenu aktivnosti ka integraciji osoba sa invaliditetom, a posebno onih sa inetelektualnim i mentalnim teškoćama, u život u lokalnoj zajednici. Ovo podrazumijeva identifikaciju potreba, edukaciju i osnaživanje zaposlenih u Centrima za socijalni rad, te postepenu reintegraciju osoba koje su smještene u institucije u lokalnu zajednicu.

Sastanak u Centru za socijalni rad općine Breza

U narednom periodu je planirano da se još novih oćina priključe procesu kako bi se osiguralo da što veći broj osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta učestvuje u svim aspektima života, ima izbor, mogućnost i poštovanje. Kroz ovaj proces uspostavljaju se i socijane usluge i podrška kroz asistenciju i organizirano stanovanje u stambenim jedinicama do najviše 5 stanara.

Ove aktivnosti se provode u sklopu Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire.

Prethodni članakBANJA LUKA ŽELI RAZVIJATI SERVISE I PODRŠKU ZA ŽIVOT OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Naredni članakPodrška Austrije procesu deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini kroz razmjenu znanja i iskustva