Održan sastanak sa federalnim ministrom rada i socijalne politike

img_0917-resized-2048Predstavnici Saveza Sumero, uz podršku Udruženja “Vaša prava BiH”, te predstavnice USAID Misije u BiH, Elle Challenger, održali su sastanak sa federalnim ministrom za rad i socijalnu politiku, Veskom Drljačom. Tema sastanka bila je nedavna presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji je utvrdio da su prekršena prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost u BiH, i na osnovu koje će naša država morati platiti nadoknadu štete oštećenim stranama. Razgovarano je o mogućim rješenjima za otvorena pitanja vezano za oduzimanje poslovne sposobnosti. Također se diskutovalo i o razvoju savremenih modela podrške za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici i procesu deinstitucionalizacije osoba iz ustanova zatvorenog tipa. Savez Sumero očekuje da će se resorno federalno ministarstvo, te druge nadležne institucije, u narednom periodu aktivnije uključiti u rješavanje ovih pitanja.

You may also like