Naslovnica Sumero aktivnosti Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Enda Pavić...

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Enda Pavić posjetila Sumero centar

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Enda Pavić Pečenković sa sekretarkom Amirom Gackić je danas bila u radnoj posjeti Sumeru.

Budući da po pitanju procesa deinstitucionalizacije u Kantonu Sarajevo do sada nije bilo sistemskog pristupa, a kako se radi o procesu koji je nužan za evropske integracije na sastanku su doneseni zaključci i dogovoreni konkretni koraci koji će ubrzati ovaj proces te omogućiti Stanovanje u zajednici uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Tom prilikom je ministrica istakla kako je Sumero neophodan Kantonu Sarajevo, ali i cjelokupnoj državi jer je jedinstvena spona između institucionalnog smještaja i samostalnog življenja, a pri tome korisnicima nastoji osigurati i profesionalnu rehabilitaciju.Tokom sastanka se razgovaralo i o izazovima koji se odnose na zapošljavanje osoba sa intelektulanim teškoćama, a Sumero će u narednom periodu sa lokalnim i međunarodnim partnerima pokrenuti inicijative za izmjene pravnog okvira i predložiti adekvatan program za njihovo zapošljavanje.