Naslovnica Sumero aktivnosti Korištenje SIS skale: alat za procjenu i praćenje osoba uključenih u program...

Korištenje SIS skale: alat za procjenu i praćenje osoba uključenih u program Život u lokalnoj zajednici

Kako možemo procijeniti koliko i koja vrsta podrške je potrebna jednoj osobi da bi živjela što samostalniji život u lokalnoj zajednici budući da svi imamo različite potrebe, sposobnosti, želje.

Radionica na temu SIS skala, koju smo organizirali u okviru USAID/Inspire projekta, omogućila je učesnicima radionice, prvenstveno asistentima u stambenim zajednicama, znanje i alate da prate napredak koju svaka osoba ostvari te da ocijene efekte pružene podrške.

SIS skala je alat za procjenu koji se koristi s osobama s intelektualnim poteškoćama kako bi se
ocijenile njihove individualne potrebe za praktičnom podrškom. Za razliku od tradicionalnih alata i pristupa koji mjere za šta osoba nije sposobna, SIS skala se fokusira na sposobnosti koje pojedinac posjeduje, ocjenjujući podršku koja je osobi potrebna da živi što samostalniji život. Alat mjeri koliko podrške je jednoj osobi potrebno u sljedećim područjima: život u domaćinstvu, život u zajednici, cjeloživotno učenje, zapošljavanje, zdravlje i sigurnost, društvene aktivnosti, zaštita i zastupanje. Svako od ovih područja definiše specifične aktivnosti.

Naprimjer, aktivnosti života u domaćinstvu uključuju pripremanje hrane, održavanje i čišćenje, oblačenje, lična higijena. Na osnovu ove procjene, stručni kadar kreira individualne programe za svaku osobu.
Krajnji cilj implementacije individualnih programa kreiranih na bazi SIS skale je da osoba vremenom povećava svoje lične i životne vještine, time smanjujući i količinu potrebne podrške sa samostalan život. Ovakav sistematičan pristup podrške životu u lokalnoj zajednici stvara povoljan ambijent za proces deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama.