Naslovnica Sumero aktivnosti Drugi radni sastanak DI platforme

Drugi radni sastanak DI platforme

Češka nevladina organizacija “People in Need” je u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom implementirala i drugi radni sastanak platforme za deinstitucionalizaciju.
Jedna od tema radnog sastanka je bio pristup Evropske unije pocesu deinstitucionalizacije, o čemu je diskutovao g. Jan Snaidauf, šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja, ispred Delegacije EU u BiH.

Također, dotakli smo se i teme Saradnja sa lokalnim samoupravama/centrima za socijalni rad i izrada lokalnih planova saradnje, koju je prezentirala predsjednica Udruženja „Sunce“ Mostar, g. Erna Kotlo.

Amila Dedić, konsultantica ispred USAID-a je razgovarala o zagovaranju, podizanju svijesti i samozastupništvu, dok je direktor Saveza Sumero, g. Haris Haverić, prezentirao razvoj sistema i podizanje kvalitete programa stanovanja uz podršku.

Predstavnica UNICEF-a, g. Sandra Kukić, uključena u programe za zaštitu djece bez roditeljskog staranja a koji se tiču prevencije institucionalizacije, nastojala je približiti tu temu prisutnim učesnicima, te dati svoje inpute kako se sam proces deinstitucionalizacije može unaprijediti.

Prisutnima se na kraju obratio i Dr. Jan Pfeifer, koji je nastojao sublimirati pozitivna iskustva iz Češke Republike, te upoređujući situaciju u toj zemlji, kao i drugim evropskim zemljama, dati konstruktivne savjete kako se slični pristupi i metode mogu replicirati i u Bosni i Hercegovini.

Događaj je organiziran uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka, u okviru projekta Podrška inkluziji za osobe s invaliditetom u BiH“