Naslovnica Sumero aktivnosti Deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim teškoćama obaveza Bosne i Hercegovine

Deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim teškoćama obaveza Bosne i Hercegovine

Trodnevna projekcija višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma “Slobodni“ autora Tomislava Žaje, organizirana je protekle sedmice u organizaciji Saveza SUMERO i Fonda otvoreno društvo BiH. Film prati ljude zatvorene u institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama i njihov put u samostalan život, što je jedna od obaveza svih država potpisnica UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Nakon filma, prisutni predstavnici vlasti, institucija socijalne zaštite i nevladinih organizacija otvorili su diskusiju o procesu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije, identifikaciji dobre prakse i mogućnostima poboljšanja statusa osoba s intelektualni teškoćama u Bosni i Hercegovini.

Naglašavajući da se prije rada na filmu problematikom osoba sa intelektualnim teškoćama bavio dvadeset godina, autor filma Tomislav Žaja, istakao je da je ovaj proces mnogo bolje rješenje i za državu i za osobe sa intelektualnim teškoćama. “Deinstitucionalizacija je dugotrajan proces, ali vrijedan vremena i resursa. Sa vremenom, ljudima sa intelektualnim teškoćama treba sve manje podrške za samostalni život, a neki od njih su postali omiljeni članovi zajednice. S druge strane, prema istraživanjima, zavodi za osobe sa intelektualnim teškoćama su veoma skupi za državu, a sistem života u lokalnoj zajednici je i do 20% jeftiniji“, rekao je Žaja te dodao da zatvaranje određenih zavoda u Hrvatskoj nije rezultiralo otkazima, već su otvorena i nova radna mjesta.

Kad se počelo gledati šta ovi ljudi mogu, umjesto šta ne mogu, kad se promijenila perspektiva, stvari su krenule na bolje. Nadam se da će se proces deinstitucionalizacije sprovesti do kraja“, dodao je Žaja.

Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje osoba s intelektualnim teškoćama u institucijama azilnog tipa. To predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen, te transformacija klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava. U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba, od kojih je 120 maloljetne djece.

Savez SUMERO promoviše ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, a sve sa ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici. Trenutno je kroz proces deinstitucionalizacije 50 ljudi započelo život u lokalnim zajednicama širom FBiH.