U okviru aktivnosti Socijalnog kluba realizirano je ukupno 26 aktivnosti, i to:

  •  Kuglanje u kuglani hotela Hollywood (4 puta);
  • Odlazak na pozorišne predstave (2 puta);
  • Odlazak u kino (3 puta);
  • Odlazak na muzičke koncerte (4 puta);
  • Posjeta Historijskom muzeju Bosne I Hercegovine;
  • Odlasci u slastičarnu (5 puta);
  • Izlet na Bjelašnicu;
  • Izlet u Visoko – posjeta Bosanskoj Piramidi Sunca;
  • Večeri društvenih igara u stambenim zajednicama (4 puta);
  • Prednovogodišnja zabava.

U 2013 godini odštampan je prvi časopis Kluba samozastupnika pod nazivom „Za sve nas“. Svi članci ovog časopisa autorsko su djelo članova Kluba samozastupnika.