Home Sumero aktivnosti Usavršavanje novinara profesionalaca u radu prilikom izvještavanja o osobama s invaliditetom

Usavršavanje novinara profesionalaca u radu prilikom izvještavanja o osobama s invaliditetom

9
0

Javni poziv za novinare:

USAVRŠAVANJE NOVINARA PROFESIONALACA U RADU PRILIKOM

IZVJEŠTAVANJA O OSOBAMA S INVALIDITETOM

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO i produkcijska kuća Source d.o.o. su pokrenuli projekat pod nazivom „neVIDLJIVI“ . Cilj projekta je poboljšavanje dosega medija do osoba sa invaliditetom i povećana zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja.

Mediji imaju izuzetno važnu ulogu kada govorimo o pravima osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući medijima možemo stvarati društvo u kojem osobe sa invaliditetom jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, jednake mogućnosti i zastupljenost u medijskom prostoru.

Kroz projekat je planiran aktivni angažman novinara koji će pohađati edukacije kroz slijedeće teme:

  • korištenje adekvatne i sveobuhvatne terminologije pri izvještavanju o osobama sa invaliditetom;
  • razumjevanje i korištenje sredstava za postizanje jednakih mogućnosti i uklanjanje diskriminacije osoba sa invaliditetom;
  • poštovanje integriteta osoba s invaliditetom (OSI) kao preduslov za ostvarivanje prava i položaja u društvu;
  • dobri primjeri iz prakse izvještavanja o osobama sa invaliditetom u medijskom prostoru;
  • osnaživanje odnosa medija i udruženja osoba sa invaliditetom
  • etičko izvještanje, kodeks za štampu i elektronske medije a vezano za izvještavanje o osobama sa invaliditetom.

Pozivamo novinare i novinarke zainteresovane za unaprijeđenje kapaciteta za profesionalno i informirano izvještavanje o osobama sa invaliditetom da se prijave za učešće u projektu.

Kako biste se prijavili za učešće, molimo vas da pošaljete slijedeće informacije na email: [email protected]

Ime i prezime:

Kontakt podaci (email, telefon):

Mjesto rada:

Medij u kojem radite:

Termini edukacija će biti prilagođeni prijavljenim učesnicima, a edukacije će se realizriati u skladu sa propisianim mjerama nadležnih institucija.

Poziv je otvoren 7 dana od dana objavljivanja na web stranici www.sumero.ba.

Projekat je finansiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.