Home Sumero aktivnosti Učešće na obuci ”Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ranjivih grupa”

Učešće na obuci ”Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ranjivih grupa”

17
0

Prošle sedmice smo učestvovali na trodnevnoj obuci za organizacije civilnog društva o zaštiti i osnaživanju pojedinaca – pristup „Korisnici za korisnike“ kroz metode socijalnog mapiranja „ne izostaviti nikoga“.

Obuka je uključivala predavanja, radionice i praktične primjere vezane za osnaživanje korisnika, korištenje metode socijalnog mapiranja i zaštitu ljudskih prava. Praktičari iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku da obnove znanja o ljudskim pravima, upoznaju se o metodologiji socijalnog mapiranja, kao i da razmijene iskustvo o načinima ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u lokalnoj zajednici.

Ova obuka je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ranjivih grupa“, koji u Bosni i Hercegovini provide LIR Civil Society/LIR CD i ASB South East Europe, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.