Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Bugojnu

27 Marta je u prostorijama Udruženja roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Leptir” u Bugojnu otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz finansijsku podršku Misije USAID-a i Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Ploču na ulazu u novootvoreni Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom otkrili su Biserka Božić, predsjednica Udruženja “Leptir”, najmlađi korisnik ovog udruženja 7-godišnji Mirnes Karašin i načelnik Bugojna Hasan Ajkunić.

Realizacija projekta u “Leptiru” počela je prije tri mjeseca a dosad je uključeno 20 korisnika -osoba sa intelektualnim poteškoćama, starijih od 18 godina, kao i njihovi roditelji. Cjelokupan projekt bit će implementiran u naredne dvije godine.

Mogu kazati da je ovo udruženje izraslo u nešto što može biti primjer čitavoj BiH. Jedno veliko hvala svim ljudima koji su pomogli, posebno našim američkim prijateljima koji su krenuli u ovaj veoma značajni dvogodišnji projekt.

Vjerujem da ćemo na kraju postati jednaki u društvu i da smo na ovaj način stvorili topliji ambijent i preduslove da se naš grad i naši građani malo više okrenu prema ovim ljudima. Ne traže oni puno. Oni samo hoće da svi imamo jednaka prava u svom gradu i svojoj državi, naglasio je načelnik Ajkunić.

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Odžaku

Otkrivanjem ploče 27.Marta, na ulazu u objekat Udruge roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Kuća nade” u Odžaku, otvoren je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Ploču su otkrili načelnik općine Odžak dr.sc. Hajrudin Hadžidedić i predstavnica USAID-a, Dalma Čengić.

Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz financijsku podršku Misije USAID-a I Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Cilj ovog projekta je raditi na modernom pristupu u pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga “Kuća nade” jedna od partnerskih organizacija na ovom projektu, koji je nastao iz potrebe da se humanizira i modernizira sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Unaprijeđeni će centri osigurati da i do 1000 njihovih korisnika primaju usluge rehabilitacije, od govorne terapije, preko Braillovog pisma, pa do sportskih i rekreativnih aktivnosti, ali će također osigurati i treninge I kurseve poput kuharskih, koji mogu unaprijediti samostalni život osoba s invaliditetom.

Dugoročni cilj je da svako mjesto u BiH ima svoje centre za osnaživanje i rehabilitaciju, koji bi mogi pružiti usluge svojim korisnicima, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima na području samostalnog življenja, samoodređenja, samozastupanja, osnaživanja njihovih kapaciteta, planiranja usmjerenog na osobu, realizacije prava, rehabilitacije, edukacije i brojnim drugim oblastima.

Ovom događaju prisustvovali su i predsjedatelj Općinskog vijeća Odžak Pero Radić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u vladi ŽP Blaž Župarić, ravnateljica Centra za socijalni rad Ivka Božić, predstavnici SUMERA, medija i dr.

Centar za osnaživanje i rehabilitaciju

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO, u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ koji se realizira uz podršku Misije USAID-a u BiH i Američkog naroda, 01.04.2014. u Sarajevu, otvorio je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Glavni cilj Centra je osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, zamoodređenje i samozastupanje te realizacija osnovnih ljudskih prava, osoba s invaliditetom.

“Ovo je nešto što mi već godinama radimo s organizacijama osoba s invaliditetom, a to je provedba strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom kroz stvaranje regionalnih koalicija, radimo na osnaživanju osoba s invaliditetom u njihovoj lokalnoj zajednici”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

Stručni konsultant u SUMERO-u dr.sc. Haris Memišević je naglasio da projekt „Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ predstavlja novu paradigmu usluga ovoj populaciji.

“Cilj projekta je da poboljša način života osoba s invaliditetom u BiH. Dosadašnja praksa je pokazivala da se ove osobe mahom nakon završenog formalnog obrazovanja smještaju u institucije. Savez SUMERO mijenja čitav taj pristup jer će osobe sada moći ostati u lokalnoj zajednici”, izjavio je Memišević.

Osim edukativno-odgojnog aspekta, projekt ima za cilj i podizanje svijesti javnosti te smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama s invaliditetom, a isti centri su protekle sedmice otvoreni u Bugojnu, Odžaku te Prozor- Rami.

Jedna od aktivnosti koa će se realizirati u narednom periodu, za smanjivanje predrasuda u društvu jeste “Idemo na kafu“ u kojoj će učenici i studenti zajedno s osobama s invaliditetom izlaziti u grad i međusobno se upoznavati.