Home Sumero aktivnosti Sumero uzeo učešće na Sajmu socijalnih usluga

Sumero uzeo učešće na Sajmu socijalnih usluga

23
0

Na Sajmu socijalnih usluga posjetiocima smo predstavili program “Život u lokalnoj zajednici” kao i socijalne usluge ”Stanovanje u zajednici uz podršku” za osobe s intelektualnim teškoćama koje SUMERO provodi u partnerstvu sa 20 lokalnih zajednica širom BIH. Posebno smo u razgovorima objasnili proces deinstitucionalizacije u našoj zemlji kao i sve servise podrške koje Sumero pruža osobama koje učestvuju u našem programu. Istakli smo doprinos građana, lokalnih vlasti i svih službi koji su naši partneri za rad na terenu, a kojeg realiziramo s ciljem osnaživanja inkluzije i ostvarivanja prava osoba s intelektualnim teškoćama kako bi imale što kvalitetniji i samostalniji život.

Zahvaljujemo se Margo Štampariji koja je kroz donaciju štampanog materijala podržala naše učešće u sajmu i program ”Život u lokalnoj zajednici”, te Općini Centar Sarajevo koja je omogućila održavanje ovog važnog sajma.