Home Sumero aktivnosti Razvoj inkluzivne kulture u obrazovanju za unapređenje položaja osoba s invaliditetom

Razvoj inkluzivne kulture u obrazovanju za unapređenje položaja osoba s invaliditetom

10
0
Sumero centar za podršku osobama s invalidiitetom u zajednici

Saradnja obrazovanja i socijalne zaštite

Da bi postali nosioci i aktivni sudionici inkluzivnog obrazovanja, stručnjaci, ali i studenti i učenici moraju biti spremni da razvijaju ne samo svoje znanje nego i vještine i stavove. Za uspješno inkluzivno obrazovanje neophodan je i razvoj inkluzivne kulture prema osobama s invaliditetom.

Savez SUMERO, kao krovna organizacija u Federaciji BiH za podršku osobama s intelektualnim teškoćama, implementira aktivnosti koje za cilj imaju uspostaviti praktične modele intersektorske saradnje obrazovanja i socijalne zaštite.

Pored potrebe da se u lokalnim zajednicama uspostavljaju novi modeli koji će osobama s invaliditetom omogućiti podršku za samostalan život, neophodan je i razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja.

Primjenjivi modeli intersektorske saradnje predstavljeni su i kroz projekat „Program osnaživanja djece i mladih o inkluzivnoj kulturi i zajednici“, koji je implementiran sa više škola i fakulteta te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

“Kroz živu komunikaciju i interakciju između osoba s invaliditetom, organizacija koje ih zastupaju i javnog sistema socijalne zaštite s jedne strane te aktera iz oblasti obrazovanja s druge strane, uvidjeli smo širinu i prostor za doprinos unapređenju položaja marginaliziranih skupina u našoj zemlji. Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom, koji predstavlja model i inovaciju u oblasti inkluzivne kulture življenja u zajednici te model inkluzivnog obrazovanja, redovno posjećuju akteri iz oblasti predškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja. Zahvaljujući stručnjacima u obrazovanju koji prepoznaju značaj savremenih metoda usvajanja znanja, ovakve aktivnosti postaju dijelom redovnih nastavnih planova na mnogim fakultetima, ali i srednjima školama. Od ove godine pilotiraju se aktivnosti razvijanja inkluzivne kulture i sa predškolskim ustanovama, gdje se kroz metodu radioničkog rada daje prilika najmlađoj populaciji da budu u interakciji sa osobama s invaliditetom. Svi možemo zamisliti doprinos ovakvih aktivnosti da djeca koja danas pohađaju vrtić sutra postanu osobe koje neće nositi bilo kakve predrasude prema osobama s invaliditetom”, izjavio je Haris Haverić, direktor Saveza SUMERO.

Upoznavanje stručnjaka i polaznika obrazovnog sistema sa mogućnostima, pravima i potrebama osoba s invaliditetom metodama direktne interakcije, transfera znanja i iskustva značajno podiže svijest i osnažuje dalji razvoj inkluzivnog obrazovanja u BiH.

Inkluzija se vidi kao okosnica široke reforme obrazovnog sistema u cjelini u pokušaju stvaranja efektivnog i pravednog društva. Za osobe s invaliditetom, to znači mogućnost da potpunosti učestvuju u svim obrazovnim, radnim, rekreacionim, porodičnim i društvenim aktivnostima koje čine savremeno društvo.