neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom?

neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom

 

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO i produkcijska kuća Source d.o.o. su pokrenuli projekat pod nazivom „neVIDLJIVI“ koji će se realizirati u narednih dvanaest mjeseci. Cilj projekta je poboljšavanje dosega medija do osoba sa invaliditetom i povećana zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja.

Haris Haverić, direktor Saveza SUMERO ističe: „Ovaj projekat je logičan slijed naših nastojanja u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Svjesni smo da je izuzetno važno probleme rješavati sistemski, a kako bi se to postiglo neophodna je podrška cijelog društva. Kroz naše programe osnažujemo osobe sa invaliditetom za samozastupanje, odnosno osnažujemo ih i educiramo da znaju koja prava imaju i da govore u svoje ime.“

Potreba za pokretanjem ovog projekta leži u činjenici da je izuzetno važno medijima omogućiti pristup do osoba sa invaliditetom, kako bi medijski prilozi koje rade uključivali izjave i mišljenje osoba o kojima se govori, te prezentirali stanje i izazove sa kojima se ova kategorija stanovništva susreće svakodnevno.

Ovaj projekat će raditi na tome da osigura poboljšan doseg medija do osoba sa invaliditetom i poveća zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Projektne aktivnosti će biti usmjerene na dodatno podizanje kapaciteta bh. novinara za primjenu profesionalnih standarda u izvještavanju o osobama sa invaliditetom, ali i na podizanje svijesti javnosti o temama važnim za osobe sa invaliditetom kroz aktivnosti kampanje neVIDLJIVI.

U konačnici, projekat će rezultirati sa podignutim kapacitetima novinara za profesionalno i informirano izvještavanje o osobama sa invaliditetom što doprinosi stvaranju društva u kojem osobe sa invaliditetom jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, jednake mogućnosti i zastupljenost u medijskom prostoru.

 

Projekat je finansiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.

Program podrške marginaliziranim grupama

Program podrške marginaliziranim grupama

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici.

Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021.

 

Izazov

2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu deceniju od ratifikacije UN Konvencije. U međuvremenu, stanje ljudskih prava i kvaliteta života marginaliziranih grupa u BiH još uvijek nisu dostigli zadovoljavajući nivo. UN Konvencija, politike deinstitucionalizacije i servisi podrške u zajednici i dalje su deklarativni, bez dovoljno praktične primjene. Ovo potvrđuje i posljednji Izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, gdje je vidljivo da država i dalje dominantno podržava institucionalni vid zaštite.

 

O projektu

Projekat je akcija “odozdo prema gore”, uz pristup koji se temelji na ljudskim pravima i koji se odvija na razini lokalne zajednice. Rješenje koje ovaj model podrške nudi lokalnim zajednicama i samoj državi, uvodi održivu alternativu institucionalnom zbrinjavanju  u javni sistem i istovremeno ispunjava obaveze države u oblasti socijalne politike na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

 

Model podrške u za samostalan život koji će se primjenjivat tokom ovog projekta je već uspješno pilotiran i prilagođen uslovima u BiH. Do sada smo pokrenuli i razvili ovu praksu u 10 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine i uključili 3 lokalne zajednice u entitetu Republika Srpska, koje planiraju prilagoditi ovaj model putem prijenosa znanja i naučenih lekcija te ponuditi ga svojim građanima.

 

Ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta je 215.000 KM

 

Implementacija i očekivani rezultati

Sumero je do sada provodeći program „Stanovanje u zajednici uz podršku“ uspio podržati oko 100 osoba s poteškoćama u Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo. Novim projektom planirano je povćati broj osoba uklkučenih u ovaj program. Osim što pruža humaniji odnos prema osobama sa intelektualnim teškoćama, bolje je rješenje i za samu državu jer time ispunjava preuzete obaveze is oblasti socijalne politike na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji. Razvojem sistema podrške u lokalnoj zajednici, osobama sa intelektualnim poteškoćama omogućen je samostalan život, poštivanje ljudskih prava, individualizirani pristup pri pružanju podrške i puno učešće u odlučivanju i kreiranju vlastitog života. Osnaživanjem kroz razne edukacije kvalitet njihovog života se značajno popravlja.

Rješenja nastala u okviru ove inovativne prakse su održiva i  dio su javnog sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama gdje su ova rješenja već praktično implementirana.

Projektnim aktivnostima podržava se razvojna komponenta cijelog procesa kroz informisanje i transfer znanja akterima u lokalnoj zajednici, jačanje kapaciteta ključnih aktera, edukaciju i obuku osoblja za pružanje servisa podrške u zajednici itd.

“DI-SP” Jačanje procesa

“DI-SP” Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama

Izazov

Stanje u sistemu socijalne zaštite za osobe s intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuće, jer postojeći koncept nije prihvatljiv sa stanovišta ljudskih prava, međunarodnih konvencija i kvalitete života koja se nudi pojedincu. Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje ovih osoba u institucijama azilnog tipa, iako ukidanje klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava; predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen.

U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim poteškoćama, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad. Bosanskohercegovačko društvo sadrži i visoki stupanj predrasuda i segregacije koji vode ozbiljnom stupnju socijalne isključenosti i kršenja ljudskih prava ove populacije, a naručito osoba s intelektualnim teškoćama.

Naš program

“DI-SP” ima za cilj omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih kroz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom: pravo na izbor i život u zajednici, pravo na pristup informacijama, obrazovanju i uslugama, što bi bile ključne promjene koje će postići ovaj projekat. Ako gledamo šire, ovaj projekat je dio procesa koji treba pokazati da se kvalitetne, inkluzivne, sveobuhvatne, održive i isplative usluge u zajednici mogu i trebaju razviti kao alternative stacionarnom institucionalnom smještaju.

Implementacija i očekivani rezultati

Tokom razdoblja od 12 mjeseci intenzivirat će se procesi prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije. Savez SUMERO ima za cilj stvarati pretpostavke za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama previđenim relevantnim međunarodnim i domaćim dokumentima. Prioritet ovog projekta je ostvarivanje prava iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno Član 19. „Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu.“ Kroz razvijanje stambenih zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama, procjenom, edukacijom i podizanjem svijeti javnosti o mogućnostima ove populacije, projekat će direktno doprinijeti boljoj poziciji ove populacije, kao i sprečavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva osoba s intelektualnim teškoćama.