“DI-SP” Jačanje procesa

“DI-SP” Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama

Izazov

Stanje u sistemu socijalne zaštite za osobe s intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuće, jer postojeći koncept nije prihvatljiv sa stanovišta ljudskih prava, međunarodnih konvencija i kvalitete života koja se nudi pojedincu. Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje ovih osoba u institucijama azilnog tipa, iako ukidanje klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava; predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen.

U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim poteškoćama, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad. Bosanskohercegovačko društvo sadrži i visoki stupanj predrasuda i segregacije koji vode ozbiljnom stupnju socijalne isključenosti i kršenja ljudskih prava ove populacije, a naručito osoba s intelektualnim teškoćama.

Naš program

“DI-SP” ima za cilj omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih kroz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom: pravo na izbor i život u zajednici, pravo na pristup informacijama, obrazovanju i uslugama, što bi bile ključne promjene koje će postići ovaj projekat. Ako gledamo šire, ovaj projekat je dio procesa koji treba pokazati da se kvalitetne, inkluzivne, sveobuhvatne, održive i isplative usluge u zajednici mogu i trebaju razviti kao alternative stacionarnom institucionalnom smještaju.

Implementacija i očekivani rezultati

Tokom razdoblja od 12 mjeseci intenzivirat će se procesi prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije. Savez SUMERO ima za cilj stvarati pretpostavke za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama previđenim relevantnim međunarodnim i domaćim dokumentima. Prioritet ovog projekta je ostvarivanje prava iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno Član 19. „Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu.“ Kroz razvijanje stambenih zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama, procjenom, edukacijom i podizanjem svijeti javnosti o mogućnostima ove populacije, projekat će direktno doprinijeti boljoj poziciji ove populacije, kao i sprečavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva osoba s intelektualnim teškoćama.