Home Sumero aktivnosti Podrška Austrije procesu deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini kroz razmjenu znanja i...

Podrška Austrije procesu deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini kroz razmjenu znanja i iskustva

8
0

Protekle sedmice imali smo priliku učiti iz iskustva i prakse Republike Austrije. Zahvaljujući Uredu atašea za zdravlje i socijalna pitanja Ministarstva za zdravlje, socijalna pitanja, njegu i zaštitu potrošača Republike Austrije pri Ambasadi Austrije u Sarajevu, pružena je konkretna podrška procesu deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini kroz razmjenu znanja i iskustva iz Austrije uz dodatni osvrt na EU smjernice o deinstitucionalizaciji, osnaživanju i povećanju mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina.

Sumero je sa partnerskom organizacijom ProReha ugostio delegacije vladinih i civilnih institucija iz Austrije koje su nosioci odgovornosti socijalne zaštite te društvenog i radnog uključivanja osoba s invaliditetom. Kroz seminar, ali i formalne i neformalne sastanke, posjete i obilaske institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini, delegacije Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača Austrije, Socijalnog Fonda Grada Beča, BBRZ – najveće nevladine organizacije za profesionalnu edukaciju i rehabilitaciju te Integre – bečke nevladine organizacije za podršku osobama s izazovima mentalnog zdravlja, približili su nam savremene modele socijalne inkluzije, servisa podrške za život u lokalnoj zajednici, profesionalne rehabilitacije i mogućnosti da nezaposlene osobe iz reda marginaliziranih skupina dobiju nove praktične vještine na osnovu potražnje tržišta rada.

Učešće u aktivnostima sa delegacijom iz Austrije uzeli su i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Federalni Ured za EU integracije,Federalni zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, Caritas BiH te članovi kluba samozastupnika Sumero.
Proces deinstitucionalizacije u konačnici treba omogućiti servise podrške osobama s invaliditetom u lokalnim zajednicama za njihov ostanak, što samostalniji i inkluzivniji život. Sumero se zahvaljuje prijateljima iz Austrije za partnerstvo u pronalaženju rješenja za poboljšanje zaštite i primjene ljudskih prava te učesnicima iz Bosne i Hercegovine koji daju doprinos da inicijative iz oblasti deistitucionalizacije, kvalitete života i ljudskih prava osoba s invaliditetom dobiju sveobuhvatnu podršku.