PERSON

Partnerstvo za osiguranje reforme sistema poslovne sposobnosti

personlogo (1)

Dvogodišnji projekat PERSON (2012-2014) ima za cilj povećati sudjelovanje civilnog društva u zakonodavnom i političkim reformama o poslovnoj sposobnosti kako bi se osigurala provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

PERSON projekat implementiraju: National University of Ireland, MDRI-S, RUSIHAK Turska, ISDY Kosovo, The Shine Hrvatska i Savez Sumero FBiH. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije – Instrument for Preaccession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF). Specifični cilj projekta je povećati kompetencije OCD na regionalnoj i nacionalnoj razini kako strateški zagovarati i pratiti reforme koje utječu na osobe s psiho-socijalnim i intelektualnim teškoćama.

 

U proteklom periodu postignuti su sljedeći rezultati i realizovane su sljedeće aktivnosti u okviru PERSON projekta:

  • Okupljen je tim stručnjaka u BiH koji će doprinijeti kvalitetnim pravnim analizama domaćeg zakonodavstva, kvalitetne prijedloge zakonskih riješenja usklađenih sa konvencijama;
  • Pokrenut je proces vraćanja poslovne sposobnosti za dvije osobe sa područja Kantona Sarajevo;
  • Izrađena je strategija djelovanja partnera na projektu za ostvarivanje ciljeva projekta, kao i PERSON Principi koji se odnose na pitanje poslovne sposobnosti;
  • Prikupljeni su podaci o stanju na terenu: broj osoba sa oduzetom poslovnom sposobnošću;
  • Prikupljeni su podaci kroz istraživanje o stavovima stučnjaka prema oduzimanju poslovne sposobnosti;
  • Izrađen je izvještaj : “Poslovna sposobnost u BiH”
  • Uspostavljeni su kontakti sa međunarodnim stručnjacima koji će doprinijeti razvoju modela donošenja odluka uz podršku primjenjivih u BiH prema pozitivnim primjerima prakse u EU zemljema.

 

 

personsponzori-1024x75